Lỗ luỹ kế vượt vốn góp, Thép Dana Ý sắp bị huỷ niêm yết?

CTCP Thép Dana Ý (HNX: DNY) công bố BCTC quý 4/2019 với thông tin lỗ tiếp hơn 50 tỷ đồng, nâng tổng lỗ cả năm lên 313 tỷ đồng.
 

Theo thông tin từ Thép Dana Ý, trong quý 4/2019, Công ty vẫn tiếp tục tạm dừng sản xuất theo Quyết định số 5585/QĐ-XPVPHC ngày 22/11/2018 về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty.

Trong đó có nội dung xử phạt hành vi không có giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành (từng giai đoạn hoặc toàn bộ dự án) của dự án “Đầu tư dây chuyền luyện thép 200.000 tấn/năm và dây chuyền cán thép 200.000 tấn/năm” với số tiền là 300 triệu đồng và xử phạt bổ sung là đình chỉ hoạt động sản xuất của Công ty trong thời hạn 6 tháng để khắc phục vi phạm.

Vì vậy, Công ty chỉ ghi nhận doanh thu hơn 2,7 tỷ đồng trong kỳ. Toàn bộ nguồn thu này là phần thanh lý hoặc xuất trả một số vật tư thiết bị có thời hạn sử dụng ngắn và một phần nguyên liệu để trang trải kinh phí.

Dù không có doanh thu nhưng giá vốn chiếm đến 33 tỷ đồng khiến Công ty báo lỗ gộp gần 31 tỷ đồng.

Chi phí tài chính chiếm 21 tỷ đồng, gấp đôi so với cùng kỳ. Ngược lại, chi phí bán hàng không đáng kể còn chi phí quản lý doanh nghiệp giảm còn 1,4 tỷ đồng từ mức 51 tỷ đồng của cùng kỳ.

Chung quy lại, Công ty báo lỗ hơn 50 tỷ đồng trong quý 4/2019, cải thiện đôi chút so với lỗ hơn 61 tỷ đồng của cùng kỳ.       

Lo luy ke vuot von gop, Thep Dana Y sap bi huy niem yet?
 Lỗ luỹ kế vượt vốn góp, Thép Dana Ý sắp bị huỷ niêm yết?

Cũng ghi nhận lỗ trong 3 quý trước, Thép Dana Ý ôm lỗ đến 313 tỷ đồng trong cả năm 2019, là khoản lỗ khủng nhất trong 10 năm trở lại đây. Điều này kéo theo lỗ luỹ kế tại ngày 31/12/2019 của Công ty ghi nhận đến 329 tỷ đồng, con số này đã vượt vốn góp chủ sở hữu (270 tỷ đồng).

Như vậy, Thép Dana Ý sẽ có nguy cơ huỷ niêm yết nếu báo cáo kiểm toán không thay đổi.

Đến ngày 31/12/2019, tài sản ngắn hạn của Thép Dana Ý còn 505 tỷ đồng, giảm 23% so với đầu năm, trong đó hàng tồn kho chiếm 480 tỷ đồng (trích lập dự phòng giảm giá 102 tỷ).

Trong khi đó, dư nợ vay ngắn và dài hạn của DNY đã ghi nhận đến 951 tỷ đồng, tăng khoảng 59 tỷ đầu so với đầu năm và chiếm 74% tổng tài sản của Công ty.

Trong báo cáo giải trình, Thép Dana Ý còn cho biết thêm, hiện Thành phố đã có chủ trương di dời một phần hoạt động sản xuất – di dời các xưởng cán thép vào hoạt động tại KCN Hòa Khánh. Công ty đang chuẩn bị cho công tác đầu tư.

Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN