LienVietPostBank tăng vọt trích lập dự phòng, nợ xấu đi lên

LPB trích lập tới 917 tỷ đồng dự phòng rủi ro tín dụng trong quý 3/2022, gấp tới 3,3 lần cùng kỳ. Nợ xấu cũng nhích tăng. 
Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank, LPB) công bố báo cáo tài chính quý 3/2022 với nguồn thu chính là thu nhập lãi thuần đạt 3.207 tỷ đồng, tăng gần 58% so cùng kỳ.
Các hoạt động kinh doanh ngoài lãi ghi nhận lãi lỗ khác nhau. Cụ thể, hoạt động dịch vụ mang về cho LPB khoản lãi khá cao với 258 tỷ đồng, tăng 66% so cùng kỳ.
Ngược lại, kinh doanh ngoại hối lỗ 12,5 tỷ, mua bán chứng khoán đầu tư cũng lỗ gần 4 tỷ đồng, trong khi hoạt động khác giảm lãi mạnh 84% về vỏn vẹn 6,7 tỷ đồng.
Thêm vào đó, kỳ này LPB trích lập tới 917 tỷ đồng dự phòng rủi ro tín dụng, gấp tới 3,3 lần cùng kỳ. Dù vậy, LPB vẫn lãi ròng 986 tỷ đồng trong quý 3/2022, tăng 61% so cùng kỳ.
Lũy kế 9 tháng, thu nhập lãi thuần tăng vọt 44% lên mức 9.128 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế 3.842 tỷ đồng, tăng 72% so cùng kỳ.
LienVietPostBank tang vot trich lap du phong, no xau di len
Kinh doanh ngoại hối của LPB lỗ 12,5 tỷ.
Tại thời điểm 30/9/2022, tổng tài sản của LPB tăng hơn 8% lên mức 313.480 tỷ đồng.
Trong đó, cho vay khách hàng chiếm 227.944 tỷ đồng, tăng 9% so đầu kỳ; tiền gửi tại các TCTD khác tăng gần 22% khi chiếm 27.328 tỷ đồng; chứng khoán đầu tư sẵn sàng để bán cũng tăng 13% lên mức 43.896 tỷ đồng.
Trong cơ cấu nợ, tiền gửi của khách hàng ghi nhận tăng 7,3% lên mức 193.533 tỷ đồng. 
Về chất lượng nợ cho vay, tổng nợ xấu của LPB ở mức 3.190 tỷ đồng, tăng hơn 11% so đầu kỳ. Trong đó nợ có khả năng mất vốn tăng mạnh 35% khi chiếm 1.808 tỷ đồng. Do đó, tỷ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ tăng từ mức 1,37% của đầu kỳ lên 1,4%.
LienVietPostBank tang vot trich lap du phong, no xau di len-Hinh-2
 Chất lượng nợ cho vay của LPB
Minh An

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN