Licogi 18 nộp phạt 185 triệu đồng do lỗi vi phạm báo cáo tài liệu

Vừa qua, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với CTCP Đầu tư và Xây dựng Số 18 (Licogi 18, L18).

Theo đó, Licogi 18 bị phạt 100 triệu đồng do không báo cáo theo quy định pháp luật. Cụ thể, Công ty không báo cáo UBCKNN Báo cáo tài chính (BCTC) hợp nhất Quý 1/2020, BCTC Quý 2/2020.

Không báo cáo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 11/NQ-HĐQT ngày 09/3/2020 thay đổi mục đích sử dụng vốn của đợt chào bán chứng khoán theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng số 66/GCN-UBCK ngày 09/11/2018.

Licogi 18 báo cáo UBCKNN không đúng thời hạn BCTC Quý 1, 4/2019, BCTC Quý 2/2020, BCTC hợp nhất 6 tháng đầu năm 2020 đã được soát xét.

Licogi 18 nop phat 185 trieu dong do loi vi pham bao cao tai lieu
 

Bên cạnh đó, Công ty còn bị phạt 85 triệu đồng do không công bố báo cáo sử dụng vốn được kiểm toán xác nhận tại Đại hội đồng cổ đông hoặc không thuyết minh chi tiết tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán chứng khoán ra công chúng theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 số 01/NQ/ĐHCĐ-L18 ngày 11/4/2018 tăng vốn từ 81 tỷ đồng lên 115 tỷ đồng đồng trong BCTC năm được kiểm toán xác nhận.

Tổng cộng, Licogi 18 phải nộp 185 triệu đồng cho UBCKNN.

Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN