Lãi ròng tháng 12 của Thế giới Di động giảm mạnh 79%

Tính riêng tháng 12, MWG ghi nhận 9.722 tỷ đồng doanh thu và lợi nhuận sau thuế đạt 104 tỷ; giảm lần lượt gần 22% và 79% so với cùng kỳ năm 2021.
 
CTCP Đầu tư Thế giới Di động (MWG) đã công bố báo cáo kết quả kinh doanh năm 2022 với doanh thu thuần đạt 133.405 tỷ đồng, tăng 8% so với năm 2021 và hoàn thành 95% kế hoạch năm. 
Tổng doanh thu online là 18.930 tỷ đồng, tăng 32% so với 2021 và chiếm 14% tổng doanh thu của công ty.
Lợi nhuận trước thuế là 6.056 tỷ đồng, giảm 6% và lợi nhuận sau thuế là 4.102 tỷ, giảm 16% so với 2021. MWG chỉ đạt 65% mục tiêu lợi nhuận năm.
Tính riêng tháng 12, MWG ghi nhận 9.722 tỷ đồng doanh thu và lợi nhuận sau thuế đạt 104 tỷ; giảm lần lượt gần 22% và 79% so với cùng kỳ năm 2021.
Lai rong thang 12 cua The gioi Di dong giam manh 79%
 Nguồn: MWG.
Về chuỗi Thế Giới Di Động (TGDĐ) và Điện Máy Xanh (ĐMX) đều ghi nhận tăng trưởng hai chữ số so với 2021 với doanh thu lần lượt đạt 35.000 tỷ và 69.000 tỷ năm 2022.
ĐMX Supermini vượt mốc 1.000 cửa hàng cuối năm 2022 với tổng doanh thu tăng gần 50% so với cùng kỳ. Mô hình cửa hàng supermini tạo ra hơn 10.000 tỷ.
Sau khi thử nghiệm thành công và mở đến 100 cửa hàng, TopZone mang về hơn 2.600 tỷ doanh thu năm 2022.
Doanh thu của riêng sản phẩm Apple trên toàn hệ thống TGDĐ và ĐMX tăng trưởng khoảng 40% so với cùng kỳ.
Ngành hàng đồng hồ tăng trưởng cao nhất (30%) so với 2021 với doanh thu khoảng 2.000 tỷ năm 2022.
Mảng laptop ghi nhận doanh thu gần 5.300 tỷ đồng, giảm 5% từ mức đỉnh 2021 khi nhu cầu làm việc và học tập tại nhà tăng đột biến do dịch bệnh.
Doanh thu online đạt mức cao nhất từ trước tới nay là 18.000 tỷ, tăng 35% với 2021. Tỷ trọng đóng góp doanh thu của kênh online đối với TGDĐ và ĐMX là 17%.
Về chuỗi nhà thuốc An Khang, đơn vị này đang vận hành 500 nhà thuốc cuối năm 2022, so với 178 nhà thuốc cuối năm 2021, chuỗi mang về hơn 1.500 tỷ đồng doanh thu cho MWG.
Hai chuỗi AVAKids và AVASport mới thử nghiệm từ đầu năm 2022 ghi nhận 64 cửa hàng AVAKids và 12 cửa hàng AVASport cuối năm 2022, đóng góp hơn 600 tỷ doanh thu.
Chuỗi Era Blue tại Indonesia chính thức khai trương 5 cửa hàng vào tháng 12/2022 và đã đạt mốc doanh thu 1 triệu USD đầu tiên.
Bách Hoá Xanh lên mục tiêu đạt điểm hoà vốn cuối năm 2023
Với CTCP Thương mại Bách Hoá Xanh - đơn vị quản lý và vận hành chuỗi Bách Hoá Xanh ghi nhận 1.728 cửa hàng hoạt động cuối năm 2022 sau tái cấu trúc, giảm gần 20% so với 2021. Doanh thu Bách Hoá Xanh đạt hơn 27.000 tỷ đồng, bằng 96% mức doanh thu kỷ lục của năm 2021.
Bách Hoá Xanh ghi nhận doanh thu trung bình/cửa hàng/tháng trong quý 4 là 1,37 tỷ, tăng 45% so với trước khi thực hiện tái cấu trúc (quý 1/2022). Lợi nhuận trực tiếp (EBIT) tại cửa hàng chuyển từ âm sang dương 2 - 3%. EBITDA tại cửa hàng ở mức 7 - 8%.
Tính riêng tháng 12, doanh thu trung bình tháng đạt 1,42 tỷ/cửa hàng, tăng 9% so với tháng 11 nhờ nhu cầu mua sắm tăng trước Tết và các chương trình kích cầu. Biên lợi nhuận gộp của Bách Hoá Xanh tăng nhẹ do phần chiết khấu thêm từ các nhà cung cấp khi công ty hoàn thành cam kết doanh số vào cuối năm.
MWG cho biết năm 2023, Bách Hoá Xanh sẽ tiếp tục tối ưu chi phí hoạt động qua các chương trình cỉa thiện chuỗi cung ứng và mua hàng với mục tiêu đạt điểm hoà vốn toàn chuỗi vào cuối quý 4/2023.
Hà Thảo

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN