Lãi ròng 6 tháng của VIB đạt hơn 4.000 tỷ đồng, nợ xấu tăng lên 2,45%

Mặc dù kỳ này VIB tăng trích lập dự phòng rủi ro tín dụng thêm 16% lên hơn 363 tỷ đồng những vẫn lãi ròng 2.195 tỷ đồng, tăng 28% so cùng kỳ.
Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (HOSE: VIB) công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 2/2022 với nguồn thu chính là thu nhập lãi thuần đạt gần 3,700 tỷ đồng, tăng 25% so cùng kỳ.
Các nguồn thu ngoài lãi như hoạt động dịch vụ tăng 18% lên mức 905 tỷ đồng nhờ tăng thu từ dịch vụ thanh toán 900 tỷ đồng. Lãi từ hoạt động khác tăng mạnh 68% với 105 tỷ đồng nhờ thu từ nợ đã xử lý rủi ro hơn 169 tỷ đồng (tăng 56% so cùng kỳ).
Mặc dù kỳ này VIB tăng trích lập dự phòng rủi ro tín dụng thêm 16% lên hơn 363 tỷ đồng những vẫn lãi ròng 2.195 tỷ đồng, tăng 28% so cùng kỳ.
Lũy kế 6 tháng đầu năm, VIB ghi nhận 5,023 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng 27% so cùng kỳ và chỉ mới đạt 48% kế hoạch cả năm. Lợi nhuận sau thuế 4.018 tỷ đồng, cũng tăng 27%. 
Lai rong 6 thang cua VIB dat hon 4.000 ty dong, no xau tang len 2,45%
 
Tại thời điểm 30/6/2022, tổng tài sản của VIB tăng 12% so với đầu năm lên mức 348,022 tỷ đồng. Trong đó, tiền gửi tại NHNN giảm mạnh 74% khi chiếm 6,499 tỷ đồng; ngược lại tiền gửi tại các TCTD khác gấp 3.4 lần lên 40,432 tỷ đồng; cho vay khách hàng tăng 10% khi đạt 221,720 tỷ đồng.
Về nguồn vốn kinh doanh, tiền gửi khách hàng tăng 14% lên 197,169 tỷ đồng.
Tổng nợ xấu của VIB tại thời điểm cuối kỳ tăng 16% so với đầu năm lên hơn 5,429 tỷ đồng, tương ứng tỷ lệ nợ xấu tăng từ 2,32% của đầu kỳ lên 2,45%.
Trong đó, nợ có khả năng mất vốn tăng mạnh 68% khi chiếm 2.211 tỷ đồng, nợ nghi ngờ cũng tăng 33% lên 2.125 tỷ, còn nợ dưới tiêu chuẩn lại giảm 37% về 1.093 tỷ đồng. 
Minh An

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN