Lãi quý 3 của Nhiệt điện Hải Phòng giảm mạnh 97%

Chi phí giá vốn tăng mạnh khiến lãi ròng quý 3 của HND sụt giảm 97% so cùng kỳ.
CTCP Nhiệt điện Hải Phòng (HND) cho biết doanh thu trong quý 3 đạt 2.195 tỷ đồng, giảm 4% so cùng kỳ, trong khi đó chi phí vốn tăng mạnh 7% lên 2.160 tỷ đồng nên lãi gộp chỉ còn 35,5 tỷ đồng, giảm sâu so với 266 tỷ đồng.
Doanh thu tài chính đạt hơn 29 tỷ đồng, tăng hơn 20 tỷ đồng so với cùng kỳ chủ yếu nhờ lãi chênh lệch tỷ giá.
Trong khi đó chi phí tài chính gần 36,3 tỷ đồng, giảm 32 tỷ đồng so với cùng kỳ, chủ yếu do chi trả lãi vay giảm nhờ dư nợ vay dài hạn giảm dần.
Những nguyên nhân chính trên dẫn đến lợi nhuận sau thuế quý 3/2021 còn hơn 6 tỷ đồng, giảm đến 97% so với lợi nhuận đạt được quý 3 năm ngoái.
Lai quy 3 cua Nhiet dien Hai Phong giam manh 97%
 
Lũy kế 9 tháng đầu năm 2021 doanh thu thuần đạt 6.808 tỷ đồng, giảm 19% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế đạt gần 193 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế cũng giảm đến 80% xuống còn hơn 183 tỷ đồng.
Như vậy dù kết quả kinh doanh giảm sút mạnh so với cùng kỳ, nhưng kết thúc quý 3 công ty cũng đã hoàn thành gần 76% kế hoạch doanh thu và trên 91% chỉ tiêu lợi nhuận được giao cho cả năm.
Tính tới 30/9/2021, tổng tài sản của HND giảm 19,5% so với đầu năm, còn 9.024 tỷ đồng. Trong đó, chủ yếu giảm khoản tiền và các khoản tương đương tiền từ 1.476,5 tỷ đồng xuống còn 512 tỷ đồng. Hàng tồn kho giảm từ 745,4 tỷ đồng xuống còn 603 tỷ đồng.
Nợ phải trả của doanh nghiệp giảm 27% so với đầu năm, còn 3.071 tỷ đồng. Trong đó, nợ vay tài chính ngắn hạn giảm từ 1.440 tỷ đồng xuống còn 883 tỷ đồng.
Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN