Lãi 6 tháng gấp 1,6 lần cùng kỳ, VIB tăng vọt khoản phải thu lên hơn 8.000 tỷ

VIB ghi nhận lợi nhuận sau thuế quý 2/2021 tăng 67% lên 1.718 tỷ đồng, 6 tháng gấp 1,6 lần cùng kỳ.
Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (HoSE: VIB) công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 2/2021 với hầu hết các chỉ tiêu đều khả qua. Cụ thể, nguồn thu chính là thu nhập lãi thuần tăng mạnh hơn 55% so cùng kỳ lên mức 2.959 tỷ đồng.
Lãi thuần từ hoạt động dịch vụ cũng tăng 25% lên mức 765 tỷ đồng. Lãi thuần mua bán chứng khoán đầu tư đạt gần 43 tỷ, tăng gần 41% so cùng kỳ. Lãi thuần từ hoạt động khác tăng vọt hơn gấp đôi lên 63 tỷ đồng.
Tuy nhiên lãi thuần từ kinh doanh ngoại hối tiếp tục lỗ hơn 23 tỷ đồng. Tính chung lại, tổng thu nhập hoạt động của VIB đạt 3.806 tỷ đồng trong quý 2, tăng 14% so cùng kỳ.
Sau khi trừ chi phí hoạt động 1.345 tỷ (tăng 33%) và dự phòng rủi ro tín dụng 314 tỷ (tăng 18%), VIB lãi ròng gần 1.718 tỷ đồng, tăng hơn 67% so cùng kỳ.
Luỹ kế 6 tháng, tổng thu nhập hoạt động của VIB ghi nhận tới 7.308 tỷ, tăng 52% so cùng kỳ. Dù chi phí dự phòng 648 tỷ, tăng 54%, nhưng nhà băng này vẫn lãi ròng 3.164 tỷ đồng, gấp 1,6 lần cùng kỳ.
Lai 6 thang gap 1,6 lan cung ky, VIB tang vot khoan phai thu len hon 8.000 ty
 
Năm 2021, VIB đặt kế hoạch lợi nhuận trước thuế 7,510 tỷ đồng, tăng hơn 29% so với kết quả năm 2020. Với 3.954 tỷ lãi trước thuế 6 tháng, VIB đã thực hiện được gần 53% kế hoạch cả năm.
Tại thời điểm 30/6/2021, tổng tài sản của VIB tăng thêm 32.525 tỷ lên con số 277.200 tỷ đồng. Trong đó, tiền gửi và cho vay các tổ chức tín dụng khác tăng vọt gấp gần 4 lần lên 17.272 tỷ đồng.
Cho vay khách hàng cũng tăng khá 7,9% lên 182.945 tỷ đồng. Ngoài ra, tài sản có khác cũng tăng vọt gấp 2,4 lần lên 10.806 tỷ đồng, trong đó đặc biệt tập trung ở các khoản phải thu với 8.176 tỷ đồng (gấp 4,4 lần). 
Theo VIB, đây là các khoản phải thu các nhà nhập khẩu là khách hàng của VIB từ dịch vụ thanh toán trước bộ chứng từ trả chậm theo thư tín dụng nhập khẩu do ngân hàng phát hành.
Trong cơ cấu nợ, tiền gửi của khách hàng chiếm 168.109 tỷ, tăng 11,8% so đầu kỳ. 
Về chất lượng nợ cho vay, nợ xấu của VIB ghi nhận 3.094 tỷ đồng, tăng nhẹ 4,6% so đầu kỳ. Tuy nhiên tỷ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ lại giảm từ mức 1,74% của đầu kỳ xuống mức 1,69%.
Minh An

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN