Kienlongbank đăng ký niêm yết trên HoSE

Kienlongbank vừa đăng ký niêm yết 365 triệu cổ phiếu trên HOSE.
Sở GDCK TPHCM (HOSE) cho biết đã nhận được hồ sơ đăng ký niêm yết hơn 365 triệu cổ phiếu, tương ứng 3,652,8 tỷ đồng vốn điều lệ của Ngân hàng TMCP Kiên Long (Kienlongbank, KLB). 
Cũng trong ngày 3/8/2022, Ngân hàng Nhà nước đã chấp thuận cho Kienlongbank tăng vốn điều lệ từ 3,652.8 tỷ đồng lên 4,231.2 tỷ đồng bằng hình thức phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 cho cổ đông hiện hữu. Theo đó, cổ đông sở hữu cổ phiếu KLB sẽ được hưởng 16% cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu. 
Với kế hoạch tăng vốn này, KienlongBank đặt kế hoạch mục tiêu cho năm 2022 với lợi nhuận trước thuế đạt 660 tỷ đồng, tổng nguồn vốn huy động đạt 77,700 tỷ đồng, tổng tài sản đạt 85,000 tỷ đồng và tỷ lệ nợ xấu kiểm soát dưới 2%.
Kinh doanh 6 thang sut giam, Kienlongbank dang ky niem yet tren HoSE
 
Về tình hình kinh doanh 6 tháng 2022, Kienlongbank ghi nhận nguồn thu chính đạt 949 tỷ đồng. Trong khi đó chi phí hoạt động tăng 19% lên 693 tỷ và dự phòng rủi ro tín dụng cũng tăng 136% lên 147 tỷ đồng.
Tính đến 30/6/2022, tổng tài sản của KienlongBank đạt 73,735 tỷ đồng. Cho vay khách hàng tăng nhẹ 1% lên 38,603 tỷ đồng. 
Minh An

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN