Kinh Bắc dự phát hành 192 triệu cổ phiếu, tăng vốn lên gần 7.700 tỷ đồng

Nếu đợt phát hành hoàn tất, vốn điều lệ của Kinh Bắc dự kiến tăng từ 5.757 tỷ đồng lên 7.676 tỷ đồng.
 
HĐQT Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc (KBC) vừa thông qua Nghị quyết phát hành gần 192 triệu cổ phiếu để tăng vốn điều lệ với tỷ lệ 3:1.
Nguồn vốn thực hiện là từ thặng dư vốn cổ phần và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, trong đó ưu tiên sử dụng trước thặng dư vốn cổ phần.
Cổ phiếu phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu là cổ phiếu tự do chuyển nhượng và thời gian dự kiến phát hành là vào quý 1 đến quý 2/2022, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.
Kinh Bac du phat hanh 192 trieu co phieu, tang von len gan 7.700 ty dong
 
Nếu đợt phát hành hoàn tất, vốn điều lệ của Kinh Bắc dự kiến tăng từ 5.757 tỷ đồng lên 7.676 tỷ đồng.
Về tình hình kinh doanh, trong năm 2021, doanh thu thuần của KBC đạt 4.308 tỷ đồng, gấp hơn 2 lần so với cùng kỳ. Sau khi trừ chi phí, lợi nhuận hợp nhất sau thuế năm 2021 của KBC đạt 955 tỷ đồng, cao gấp gần 3 lần so với cùng kỳ.
Lên kế hoạch cho năm 2022, KBC đặt mục tiêu đạt 9.800 tỷ đồng doanh thu hợp nhất và 4.500 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, lần lượt gấp 2,3 lần và gấp 4,7 lần so với kết quả năm 2021.
Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN