Không 'về đích' năm trước, SSI vẫn đưa ra mục tiêu lợi nhuận 2023 tăng 20%

HĐQT CTCP Chứng khoán SSI (SSI) đã thống nhất kế hoạch trình ĐHĐCĐ thường niên 2023 tổ chức vào ngày 25/4.
Theo đó trong năm 2023, SSI đặt chỉ tiêu doanh thu 6.917 tỷ đồng, tăng 9% so với năm ngoái; và lợi nhuận trước thuế 2.540 tỷ đồng, tăng 20%.
Năm 2022, công ty chứng khoán này ghi nhận doanh thu gần 6.336 tỷ đồng và lãi trước thuế gần 2.110 tỷ đồng, thực hiện lần lượt 61% và 48% kế hoạch đề ra.
Khong 've dich' nam truoc, SSI van dua ra muc tieu loi nhuan 2023 tang 20%
 SSI lên kế hoạch kinh doanh tăng trưởng 20%.
Theo thuyết minh BCTC, SSI giảm gần nửa giá trị danh mục cổ phiếu niêm yết từ mức 1.102 tỷ đồng hồi đầu năm 2022 xuống còn 505 tỷ đồng. Trong đó, khoản đầu tư trị giá 213 tỷ đồng vào MWG đã được bán hết. Tại thời điểm lập báo cáo, công ty còn ghi nhận khoản đầu tư lớn vào bốn cổ phiếu là HPG, FPT, SGN và VPB.
Trở lại với nội dung họp Đại hội lần này, HĐQT cũng xin cổ đông ủy quyền điều chỉnh kế hoạch phù hợp khi mức tăng trưởng và thanh khoản thị trường không đạt mức giả định.
Bên cạnh đó, Công ty sẽ trình cổ đông một số vấn đề đáng chú ý như kế hoạch phân phối lợi nhuận 2022, tiếp tục thực hiện phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ đã được ĐHĐCĐ 2022 thông qua và phương án phát hành cổ phiếu ESOP.
Hà Thảo

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN