Khoáng sản FECON điều chỉnh kế hoạch kinh doanh giảm 25%

HĐQT CTCP Khoáng sản FECON (FCM) vừa thông qua Nghị quyết điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.

Theo đó, FCM đồng loạt giảm 25% chỉ tiêu doanh thu và lãi sau thuế hợp nhất năm 2020, xuống còn 600 tỷ đồng và 36 tỷ đồng. Công ty không đưa ra lý do điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh nhưng phần lớn nguyên nhân có thể đến từ tình hình kinh doanh gặp khó khăn trong dịch bệnh COVID-19.

Theo Báo cáo tài chính vừa công bố, FCM ghi nhận doanh thu thuần 9 tháng giảm 30% xuống còn 403 tỷ đồng. Trong kỳ, các chi phí của FCM cũng đồng loạt giảm như chi phí bán hàng, giảm 37%, chi phí tài chính giảm 31% và chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 22%.

Khoang san FECON dieu chinh ke hoach kinh doanh giam 25%
FCN điều chỉnh kế hoạch kinh doanh. 

Sau cùng, FCM ghi nhận lãi ròng giảm 27% xuống còn 27 tỷ đồng. So với kế hoạch điều chỉnh, FCM đã thực hiện được 67% kế hoạch doanh thu và 77% kế hoạch lãi sau thuế năm 2020.

Đến ngày 30/9, tổng tài sản của FCM ghi nhận hơn 815 tỷ đồng, giảm 10% so với con số đầu năm. Hàng tồn kho cũng giảm 18%, xuống còn 176 tỷ đồng. Trong đó, thành phẩm chiếm 80% tổng giá trị hàng tồn kho, ghi nhận gần 140 tỷ đồng.

Ngược lại, các khoản phải thu cũng tăng 8% so với đầu năm, lên mức 409 tỷ đồng bao gồm khoản phải thu CTCP FECON gần 120 tỷ đồng.

Tại thời điểm cuối quý 3, nợ phải trả của Công ty ghi nhận hơn 245 tỷ đồng, giảm 27% so với đầu năm. Trong đó, vay và nợ thuê tài chính giảm 45%, xuống còn gần 115 tỷ đồng.

Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN