Khó khăn vì COVID, Vinatex báo lãi ròng thấp nhất 7 năm

Vinatex báo lãi ròng năm 2020 giảm 46% về 281 tỷ đồng – mức thấp nhất kể từ năm 2014 đến nay.
Tập đoàn Dệt may Việt Nam (Vinatex, VGT) vừa công bố báo cáo tài chính quý 4/2020 với doanh thu đạt 3.637 tỷ đồng, giảm 34%. Trong kỳ, giá vốn hàng bán giảm mạnh 36% xuống 3.270 tỷ đồng đã giúp biên lợi nhuận gộp cải thiện từ 7,3% lên 10,1%.
Chi phí tài chính, chi phí bán hàng đều được tiết giảm mạnh nhưng doanh thu hoạt động tài chính giảm mạnh từ 121 tỷ đồng xuống còn gần 60 tỷ đồng, hoạt động khác báo lỗ gần 17 tỷ đồng nên lãi ròng của VGT giảm 12% xuống còn hơn 160 tỷ đồng.
Tập đoàn cho biết lợi nhuận giảm chủ yếu do dịch bệnh Covid-19 khiến sản xuất kinh doanh ở nhiều quốc gia bị ảnh hưởng, trong đó có ngành dệt may Việt Nam. Do tác động tiêu cực đó, hiệu quả kinh doanh công ty mẹ và hầu hết đơn vị thành viên trong tập đoàn đều thấp hơn cùng kỳ.
Kho khan vi COVID, Vinatex bao lai rong thap nhat 7 nam
 
Tính lũy kế năm 2020, doanh thu thuần hợp nhất giảm 26% về 13.972 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế giảm 20% về 611 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ giảm 46% xuống 281 tỷ đồng. Đây là mức lãi ròng thấp nhất kể từ 2014 đến nay.
So với mục tiêu, VGT thực hiện được 95% mục tiêu doanh thu và vượt gần 60% kế hoạch lãi trước thuế với con số hơn 610 tỷ đồng.
Tính đến ngày 31/12/2020, tổng tài sản của VGT ghi nhận gần 17.661 tỷ đồng, giảm gần 11% so với đầu năm. Các khoản phải thu cuối năm 2020 là 2.936 tỷ đồng, giảm gần 19% và phần lớn là phải thu ngắn hạn. Riêng khoản phải thu ngắn hạn của khách hàng là 1.770 tỷ đồng, giảm 20,4%.
Nợ phải trả gần 9.806 tỷ đồng, giảm 17,5%. Trong đó, nợ vay, trái phiếu phát hành và nợ thuê tài chính của công ty hơn 6.806 tỷ đồng, giảm 20,5% và chiếm 38% nguồn vốn.
Bất chất kết quả kinh doanh khó khăn, cổ phiếu VGT trên sàn chứng khoán vẫn đang tăng mạnh lên vùng đỉnh lịch sử 22.700 đồng/cp trong phiên 22/1 trước khi điều chỉnh về vùng 18.000 đồng/cp như hiện nay.
Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN