Khang Minh Group bị phạt hàng trăm triệu do công bố thông tin sai lệch

Ngày 06/12, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với CTCP Khang Minh Group (HNX: GKM) tổng số tiền 255 triệu đồng.
 

Thứ nhất, Khang Minh bị phạt 70 triệu đồng do công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật đối với:

- Báo cáo tài chính (BCTC) công ty mẹ và hợp nhất quý 2/2018;

- Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2018 ngày 28/04/2018;

- Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế năm 2017 so với năm trước;

- Giải trình chênh lệch trên 10% lợi nhuận sau thuế năm 2018 tại BCTC mẹ và hợp nhất năm 2018 đã được kiểm toán so với cùng kỳ năm trước.

Thứ hai, Khang Minh Group bị phạt 100 triệu đồng do công bố thông tin sai lệch.

Cụ thể, tại BCTC riêng và hợp nhất kiểm toán năm 2018 công bố ngày 27/3 và báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán chứng khoán ra công chúng ngày 27/8/2018, có thông tin về việc Khang Minh đã sử dụng 79 tỷ đồng trong tổng số tiền thu được từ đợt chào bán tăng vốn từ 45 tỷ đồng lên 135 tỷ đồng để đầu tư cho Công ty TNHH Sản xuất Gạch Khang Minh (nay là Công ty TNHH Khang Minh Conslab Thạch Anh) xây dựng nhà máy sản xuất gạch không nung theo đúng mục đích sử dụng vốn nêu tại Nghị quyết HĐQT số 10/NQ-HĐQT-KM/2017.

Tuy nhiên, theo báo cáo của Khang Minh Group và hồ sơ, tài liệu cung cấp cho thấy Công ty đã sử dụng 79 tỷ đồng thu được từ đợt chào bán để đầu tư cho Công ty TNHH Sản xuất Gạch Khang Minh xây dựng nhà máy sản xuất đá ốp lát công nghệ không nung conslab Thạch Anh.

Theo đó, Công ty phải thực hiện cải chính thông tin theo quy định tại Điểm a Khoản 6 Điều 33 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP được sửa đổi theo Khoản 41 Điều 1 Nghị định số 145/2016/NĐ-CP để khắc phục hậu quả.

Cuối cùng, Khang Minh Group bị phạt tiền 85 triệu đồng do không báo cáo theo quy định pháp luật.

Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2017 và Nghị quyết HĐQT ngày 16/11/2017 của Khang Minh Group đã thông qua phương án sử dụng vốn chi tiết của đợt chào bán tăng vốn từ 45 tỷ đồng lên 135 tỷ đồng.

Theo đó số tiền thu được sử dụng để đầu tư vốn cho Công ty TNHH Sản xuất Gạch Khang Minh xây dựng nhà máy sản xuất gạch không nung xi măng cốt liệu, trả tiền vay cá nhân và trả vay lưu động ngân hàng.

Công ty đã thay đổi phương án sử dụng tiền thu được từ đợt chào bán đầu tư vốn cho Công ty TNHH Sản xuất Gạch Khang Minh để xây dựng nhà máy sản xuất đá ốp lát công nghệ không nung conslab Thạch Anh và trả tiền vay cá nhân, trả tiền vay ngân hàng không theo phương án đã được thông qua nhưng không báo cáo UBCKNN về việc thay đổi phương án sử dụng vốn theo quy định.

Khang Minh Group bi phat hang tram trieu do cong bo thong tin sai lech
 Khang Minh Group bị xử phạt 255 triệu đồng.

Được biết, Khang Minh Group được thành lập vào năm 2010. Công ty hoạt động chính trong lĩnh vực sản xuất và kinh doanh gạch không nung xi măng cốt liệu chủ yếu phục vụ thị trường Hà Nam, Hà Nội và các tỉnh lân cận.

Khang Minh Group hiện quản lý và vận hành 6 dây chuyền sản xuất gạch xây không nung với tổng công suất 195 triệu viên qui tiêu chuẩn/năm.

Nhà máy gạch không nung của Công ty được đặt tại Cụm Công nghiệp mở rộng Tây Nam, xã Thanh Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam. Đây là Nhà máy sản xuất gạch xây không nung xi măng cốt liệu có công suất lớn nhất cả nước.

Khang Minh Group được niêm yết và giao dịch trên HNX từ năm 2017.  Trên thi trường chứng khoán, 3 tháng gần đây, giá cổ phiếu GKM chỉ tăng 0,66% lên 15.200 đồng/cổ phiếu với 31.800 cổ phiếu được giao dịch.

Về kết quả kinh doanh, kết thúc quý 3/2019, Công ty báo lãi 1,8 tỷ đồng, giảm nhẹ so với cùng kỳ, lũy kế đạt gần 2,6 tỷ đồng, giảm ½ so với cùng kỳ năm trước.

Tại ngày kết thúc quý 3/2019, Khang Minh Group có hơn 8,7 tỷ đồng thặng dư vốn cổ phần; 19,56 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN