ITA cho Chủ tịch mượn nợ gần 2.000 tỷ kéo dòng tiền kinh doanh âm nặng 1.114 tỷ

Điều đáng chú ý, phần phát sinh này đến từ sự tăng mạnh của khoản chi tạm ứng cho bà Maya Dangelas (Bà Đặng Thị Hoàng Yến – Chủ tịch HĐQT) là 1.937 tỷ đồng, tăng mạnh so với mức 63 tỷ đồng cuối quý 1.
CTCP Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo (ITA) ghi nhận doanh thu thuần trong quý tăng cao 114% lên 320 tỷ đồng, lãi gộp theo đó cũng tăng 104% lên 147 tỷ, tuy vậy biên lãi gộp giảm nhẹ từ 49,8% về 47,3% kỳ này.
Doanh thu tài chính tăng mạnh từ 762 triệu đồng lên 10 tỷ đồng nhờ lãi cổ tức, thanh lý các khoản đầu tư. Công ty được hoàn nhập chi phí tài chính 1,2 tỷ đồng. 
ITA cho Chu tich muon no gan 2.000 ty keo dong tien kinh doanh am nang 1.114 ty
 Bà Maya Dangelas (Bà Đặng Thị Hoàng Yến) – Chủ tịch HĐQT ITA
Hoạt động liên doanh liên kết không phát sinh lãi, lỗ trong khi cùng kỳ năm trước lỗ 5 tỷ đồng và hoạt động khác giảm lỗ từ 5 tỷ về 770 triệu đồng.
Nhiều đó lãi ròng đạt 116 tỷ đồng, gấp 6,5 lần cùng kỳ năm trước. Lũy kế 6 tháng, doanh thu tăng 18% đạt 381 tỷ đồng và lãi ròng tăng 80% đạt 132 tỷ đồng. 
Doanh nghiệp bất động sản khu công nghiệp lý giải lợi nhuận nửa đầu năm tăng chủ yếu nhờ doanh thu cho thuê đất đã phát triển cơ sở hạ tầng tăng.
Tài sản tại ngày 30/6 xấp xỉ đầu năm, đáng kể thì nợ vay tài chính được giảm mạnh hơn 112 tỷ đồng, ngược lại thì khoản phải thu ngắn hạn tăng mạnh 2.000 tỷ đồng chủ yếu tăng từ phải thu khác.
Điều đáng chú ý, phần phát sinh này đến từ sự tăng mạnh của khoản chi tạm ứng cho bà Maya Dangelas (bà Đặng Thị Hoàng Yến – Chủ tịch HĐQT) là 1.937 tỷ đồng, tăng mạnh so với mức 63 tỷ đồng cuối quý 1.
Sự phát sinh mạnh của khoản phải thu này kéo theo dòng tiền kinh doanh của ITA bị âm nặng hơn 1.114 tỷ đồng, trong khi năm trước dương 127 tỷ. Dòng tiền thuần trong kỳ cũng âm hơn 211 tỷ.
Gần đây, ITA vướng phải nhiều lùm xùm về cáo buộc phá sản. Trước sự việc này bà Yến đã có đơn cầu cứu và cho rằng việc buộc phá sản ITA lộ rõ sự vô lý đến kinh ngạc. Theo đó, ITA có tổng giá trị tài sản là 13,273 tỷ đồng và là Công ty niêm yết, vậy mà chỉ vì một khoản giả mạo chiếm chưa tới 0,2% tổng giá trị tài sản, các cơ quan chức năng lại buộc ITA phải công bố phá sản.
Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN