IPA của vợ chồng Chủ tịch VNDirect quyết tâm gom vốn PTI

Doanh nghiệp trong hệ sinh thái của vợ chồng Chủ tịch Chứng khoán VNDirect muốn huy động vốn nhằm gom 1 công ty bảo hiểm.
CTCP Tập đoàn Đầu tư IPA (IPA) đã công bố Nghị quyết về việc triển khai thực hiện chào bán cổ phiếu ra công chúng. Cụ thể, công ty dự kiến chào bán hơn 213,8 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 1:1) với giá chào bán là 10.000 đồng/cp.
Thời gian thực hiện trong năm 2022 hoặc năm 2023, sau khi có chấp thuận của UBCKNN. Nếu thực hiện thành công, vốn điều lệ của IPA sẽ tăng gấp đôi từ 2.138 tỷ đồng lên 4.276 tỷ đồng.
Số tiền huy động dự kiến hơn 2.138 tỷ đồng, sẽ được IPA phân bổ cho các hoạt động theo thứ tự ưu tiên: 1.600 tỷ đồng dùng đầu tư, mua cổ phần Tổng CTCP Bảo hiểm Bưu điện (PTI).
IPA cua vo chong Chu tich VNDirect quyet tam gom von PTI
 Vợ chồng Chủ tịch VNDirect.
Tiếp đó công ty dùng 200 tỷ đồng đầu tư vào các sản phẩm đầu tư hoặc sản phẩm tài chính an toàn (tiền gửi, trái phiếu, các loại sản phẩm tài chính có lãi suất cố định,...) và hơn 338 tỷ đồng dự kiến dùng để tái cơ cấu tài chính đối với các khoản vay/nợ,...
IPA và PTI có mối quan hệ với nhau thông qua bà Phạm Minh Hương hiện đang là Chủ tịch HĐQT của PTI cũng đồng thời là thành viên HĐQT của IPA. Bên cạnh đó, bà Hương còn là Chủ tịch HĐQT Chứng khoán VNDirect (VND), đơn vị đang nắm giữ lượng lớn cổ phiếu PTI với giá gốc tính đến cuối quý 2/2022 lên đến 266 tỷ đồng.
Thời gian gần đây, IPA liên tục gom PTI nhưng đến thời điểm hiện tại vẫn chưa nắm giữ bất kỳ cổ phiếu nào. Vào tháng 7, IPA đã đăng ký mua 4,3 triệu cổ phiếu PTI để trở thành cổ đông lớn nhưng sau đó đã không thực hiện mua với lý do thay đổi kế hoạch đầu tư và điều kiện giao dịch chưa phù hợp.
Tạm tính theo mức thị giá cổ phiếu PTI hiện nay, IPA sẽ mua vào khoảng 27,5 triệu đơn vị nếu dùng hết 1.600 tỷ đồng.
Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN