HoSE nhắc nhở Fideco chậm công bố thông tin góp 280 tỷ đồng đầu tư dự án tại Long An

HoSE nhắc nhở, đề nghị Fideco nghiêm túc tuân thủ quy định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.
Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) vừa nhắc nhở CTCP Ngoại thương và Phát triển Đầu tư TP.HCM (Fideco, FDC) chậm công bố thông tin Nghị quyết HĐQT về việc hợp tác phát triển đầu tư dự án tại Bến Lức, Long An.
Được biết, ngày 9/5, HoSE nhận được công văn của Fideco về Nghị quyết HĐQT ngày 28/3 về việc hợp tác phát triển đầu tư dự án tại Bến Lức, Long An.
HoSE nhac nho Fideco cham cong bo thong tin gop 280 ty dong dau tu du an tai Long An
 Fideco bị nhắc nhỡ 
Trong đó, giá trị góp vốn của Fideco vào dự án là 280 tỷ đồng, chiếm 34,8% tổng tài sản, lớn hơn 15% tổng tài sản của công ty tại ngày 31/12/2021 (804,7 tỷ đồng), căn cứ trên Báo cáo tài chính Hợp nhất kiểm toán năm 2021.
Căn cứ quy định tại điểm m khoản 1 Điều 11 của Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 quy định: “Công ty đại chúng phải công bố thông tin bất thường trong thời hạn 24 giờ, kể từ khi xảy ra một trong các sự kiện sau đây: Quyết định mua, bán tài sản hoặc thực hiện các giao dịch có giá trị lớn hơn 15% tổng tài sản của công ty căn cứ vào báo cáo tài chính năm gần nhất được kiểm toán hoặc báo cáo tài chính 6 tháng gần nhất được soát xét. Trường hợp công ty đại chúng là công ty mẹ thì căn cứ vào báo cáo tài chính hợp nhất…”.
Fideco đã chậm công bố thông tin Nghị quyết HĐQT về việc hợp tác phát triển đầu tư dự án tại Bến Lức, Long An và nhắc nhở, đề nghị công ty nghiêm túc tuân thủ quy định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.
Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN