HOSE: Đã có những cải tiến kỹ thuật vận hành, tình trạng quá tải giảm bớt

Gần đây, HOSE đã có những cải tiến về kỹ thuật vận hành, giúp cải thiện hiệu quả xử lý của hệ thống. Nhờ đó, tình trạng quá tải hệ thống được giảm bớt, hỗ trợ thị trường tăng thanh khoản.
Sở GDCK TPHCM vừa công bố giải đáp các vấn đề liên quan đến giải pháp giảm tải hệ thống giao dịch tại HOSE.
Theo HOSE, trong thời gian qua, công tác khắc phục tình trạng quá tải hệ thống giao dịch vẫn đang được Sở, các cơ quan quản lý và các đơn vị liên quan nghiên cứu triển khai.
Gần đây, HOSE đã có những cải tiến về kỹ thuật vận hành, giúp cải thiện hiệu quả xử lý của hệ thống. Nhờ đó, tình trạng quá tải hệ thống được giảm bớt, hỗ trợ thị trường tăng thanh khoản.
Liên quan đến công văn số 1339/UBCK -PTTT của UBCK NN việc tiếp nhận các cổ phiếu niêm yết mới trong giai đoạn này, HOSE cho biết, doanh nghiệp có nhu cầu niêm yết có thể lựa chọn nộp hồ sơ đăng ký niêm yết cho Sở GDCK TP. HCM (HOSE) hoặc Sở GDCK Hà Nội (HNX).
HOSE: Da co nhung cai tien ky thuat van hanh, tinh trang qua tai giam bot
 
Đối với doanh nghiệp có nhu cầu đăng ký niêm yết cổ phiếu mới hoặc chuyển từ HNX sang HOSE, HOSE sẽ thực hiện tiếp nhận và và xử lý hồ sơ. Sau khi HOSE thẩm định và cấp quyết định niêm yết, cổ phiếu được tạm thời giao dịch trên HNX. Khi hiện tượng quá tải được xử lý, doanh nghiệp được chuyển giao dịch sang Sở HOSE mà không xem xét lại hồ sơ.
Cơ chế này được áp dụng từ ngày 08/4/2021 đến khi Ủy ban Chứng khoán có thông báo và hướng dẫn tiếp theo.
Trường hợp các cổ phiếu đang niêm yết tại Sở GDCK TP.HCM hoặc cổ phiếu tạm thời chuyển giao dịch tại Sở GDCK Hà Nội muốn phát hành cổ phiếu mới để tăng vốn hoặc chia cổ tức bằng cổ phiếu sẽ thực hiện thế nào?
Sở cho biết, theo hướng dẫn tại công văn số 1339/UBCK- PTTT của UBCKNN đối tượng áp dụng là các doanh nghiệp có nhu cầu niêm yết mới hoặc hoặc chuyển niêm yết từ HNX sang HOSE. Đối với các doanh nghiệp đang niêm yết thực hiện phát hành cổ phiếu để tăng vốn hoặc chia cổ tức bằng cổ phiếu thì sau khi được UBCKNN chấp thuận sẽ thực hiện thủ tục thay đổi niêm yết tại Sở Giao dịch mà cổ phiếu đó đang giao dịch.
Như vậy với các doanh nghiệp có cổ phiếu đang giao dịch trên HOSE khi phát hành cổ phiếu để tăng vốn/chia cổ tức sẽ thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký niêm yết tại HOSE.
Đối với các cổ phiếu được tạm thời giao dịch trên HNX, cơ chế giao dịch, giám sát giao dịch, quản lý niêm yết, chế độ báo cáo và công bố thông tin... áp dụng chung như các doanh nghiệm niêm yết tại HNX. Các doanh nghiệp này khi phát hành cổ phiếu mới để tăng vốn/chia cổ tức sẽ thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký niêm yết tại HNX. 
Hiện nay, việc xử lý hồ sơ niêm yết trên HOSE được thực hiện theo Nghị định số 155/2020/NĐ-CP, công văn số 244/UBCK-PTTT ngày 22/1/2021 và công văn số 1339/UBCK-PTTT ngày 08/4/2021 của UBCKNN.
Theo quy định tại khoản 1 Điều 111 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP: Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký niêm yết đầy đủ và hợp lệ, Sở giao dịch chứng khoán có quyết định chấp thuận niêm yết. Thời gian hoàn tất thủ tục niêm yết còn tùy thuộc quá trình chuẩn bị của doanh nghiệp.
Minh An

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN