Hodeco không trả cổ tức tiền mặt năm thứ 6, dự hút vốn qua trái phiếu

CTCP Phát triển nhà Bà Rịa - Vũng Tàu (Hodeco, HDC) tiếp tục chi trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông năm thứ 6.
Năm 2023, HDC đặt mục tiêu doanh thu đạt 1.770 tỷ đồng, tăng 13,6% so năm trước và lợi nhuận sau thuế đạt 488 tỷ đồng, tăng 17,6%. Trong đó, giá trị đầu tư dự kiến là 1.461 tỷ đồng.
Hodeco dự kiến bổ sung nguồn khoảng 800 tỷ đồng thông qua việc vay vốn ngân hàng và huy động từ các nguồn khác.
Trong đó, một số biện pháp dự kiến thực hiện như phát hành trái phiếu riêng lẻ, phát hành trái phiếu ra công chúng, phát hành trái phiếu chuyển đổi, phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, chuyển nhượng các sản phẩm bất động sản…
Hodeco khong tra co tuc tien mat nam thu 6, du hut von qua trai phieu
 HDC lên kế hoạch tăng trưởng năm 2023.
Về cổ tức, năm 2022, Hodeco dự kiến trả cổ tức 25% bằng cổ phiếu và bước sang năm 2023, mức cổ tức tiếp tục dự kiến từ 20% đến 25% bằng cổ phiếu.
Theo dữ liệu thống kê, từ năm 2017 tới nay, Hodeco liên tục trả cổ tức bằng cổ phiếu và không trả tiền mặt. Trong đó, năm 2017 trả cổ tức 12% bằng cổ phiếu; năm 2018 trả cổ tức 15% bằng cổ phiếu; năm 2019 trả cổ tức 15% bằng cổ phiếu; năm 2020 trả cổ tức 25% bằng cổ phiếu; và năm 2021 trả cổ tức 25% bằng cổ phiếu.
Như vậy, tối thiểu 6 năm liên tục không trả cổ tức tiền mặt cho cổ đông.
Tại ngày 31/12/2022, HDC sở hữu 83,1 tỷ đồng tiền mặt, tương ứng 1,9% tổng tài sản. Ngược lại, tổng nợ vay lên tới 1.690,31 tỷ đồng, chiếm 38,2% tổng nguồn vốn.
Bên cạnh kế hoạch kinh doanh, Công ty dự kiến trình cổ đông hủy bỏ phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2022; trình phương án phát hành cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu; phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi; phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2023 và các nội dung quan trọng khác.
Mặc dù vậy, Hodeco vẫn chưa công bố chi tiết nội dung từng tờ trình. 
Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN