Hoạt động tài chính 'giải nguy' cho Saigonres trong quý 2

Lũy kế 6 tháng, doanh thu thuần của SGR đạt 18 tỷ đồng, giảm 40% so với cùng kỳ, lợi nhuận gộp đạt 3,5 tỷ đồng, giảm 85%.
Tổng CTCP Địa ốc Sài Gòn (Saigonres, SGR) công bố BCTC quý 2 lợi nhuận sau thuế đạt 23 tỷ đồng, tăng đột biến gấp 5 lần cùng kỳ, lợi nhuận tăng đột biến nhờ phần lớn vào hoạt động tài chính (lãi cho vay và chậm thanh toán) khi đạt 43 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ chỉ 32 triệu đồng.
Tại ngày cuối quý 2, SGR đã gia tăng khoản tiền và tương đương tiền từ 73 tỷ lên 221 tỷ, tương ứng gấp 3 lần, bên cạnh đó doanh nghiệp này tiết giảm đầu tư chứng khoán trong giai đoạn lao dốc của thị trường chứng khoán, điều này giúp thu về lãi cho vay cao.
Trở lại với tình hình hình kinh doanh thì doanh thu chính chỉ đạt 10 tỷ đồng, giảm 56% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận gộp giảm mạnh hơn 89% vỏn vẹn 2 tỷ đồng.
Hoat dong tai chinh 'giai nguy' cho Saigonres trong quy 2
 
Lũy kế 6 tháng, doanh thu thuần của SGR đạt 18 tỷ đồng, giảm 40% so với cùng kỳ, lợi nhuận gộp đạt 3,5 tỷ đồng, giảm 85%.
Sự tăng vọt của doanh thu tài chính trong quý 2 góp công lớn giúp SGR có được lợi nhuận trước thuế 6 tháng ở mức 15 tỷ đồng, cải thiện mạnh so với khoản lỗ 3 tỷ đồng của cùng kỳ năm trước.
Tại ngày 30/6, tổng tài sản của SGR đạt 1.919 tỷ đồng, giảm 4% so với đầu năm. Nợ phải trả của SGR đạt 1.214 tỷ đồng, giảm 6% so với đầu năm.
Các khoản nợ vay có mức suy giảm 19% như vay ngắn hạn 222 tỷ đồng, giảm 23%; vay dài hạn 60 tỷ đồng, không đổi.
Dòng tiền kinh doanh 6 tháng của SGR khá tốt, dương 198 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ âm 13 tỷ đồng do giảm các khoản phải thu (101 tỷ đồng), tăng các khoản phải trả (71 tỷ đồng).
Dòng tiền đầu tư âm nhẹ 5 tỷ đồng, do công ty cân bằng giữa chi cho vay, mua công cụ nợ của đơn vị khác và thu hồi khoản này. Do vậy, tiền thu đi vay giảm xuống và tiền trả nợ gốc vay tăng lên đáng kể.
Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN