Hoa Sen ước lãi hơn 560 tỷ đồng trong tháng 6

Chỉ trong 9 tháng NĐTC 2020-2021, Hoa Sen đã vượt đến 125% kế hoạch lợi nhuận đặt ra cho cả năm.
Theo thông tin từ Tập đoàn Hoa Sen (HSG), Công ty ước tính sản lượng quý 3 NĐTC 2020-2021 (từ 1/4-30/6/2021) đạt 615.425 tấn, tăng 56% so cùng kỳ.
Doanh thu ước đạt 12.986 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế ước đạt 1.701 tỷ đồng, tăng trưởng lần lượt 90%, 435% so với cùng kỳ NĐTC 2019-2020. 
Riêng tháng 6/2021, sản lượng tiêu thụ ước đạt 175.763 tấn, doanh thu ước đạt 3.870 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế ước đạt 562 tỷ đồng.
Hoa Sen uoc lai hon 560 ty dong trong thang 6
 Nguồn: HSG.
Lũy kế 9 tháng NĐTC 2020-2021 (từ 1/10/2020-30/6/2021) sản lượng tiêu thụ ước đạt 1.694.155 tấn, doanh thu ước đạt 32.932 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế ước đạt 3.371 tỷ đồng, tăng trưởng lần lượt 54%, 72%, 381% so với cùng kỳ.
Với kết quả này, HSG đã thực hiện được 94% kế hoạch sản lượng, 99,8% kế hoạch doanh thu và 225% kế hoạch lợi nhuận NĐTC 2020-2021.
Trước đó, SSI Research có ước tính lợi nhuận sau thuế của Hoa Sen trong quý 3 niên độ 2020-2021 có thể tăng 390% so với cùng kỳ năm trước đạt 1.550 tỷ đồng.
Được biết sản lượng xuất khẩu của HSG đang tăng trưởng mạnh ở cả các thị trường truyền thống đến các thị trường mới khai thác, đặc biệt tại các thị trường đang có nhu cầu cao về tôn mạ như Bắc Mỹ và Châu Âu.
HSG đã ký các hợp đồng xuất khẩu với khách hàng đến hết tháng 11/2021, với sản lượng xuất khẩu trung bình trên 120.000 tấn/tháng.
Dù thị trường nội địa bị ảnh hưởng ngắn hạn bởi đại dịch Covid-19, nhưng HSG vẫn duy trì được sản lượng bán hàng ổn định ít nhất 160.000 - 170.000 tấn/tháng, mang về doanh thu khoảng 4.000 tỷ đồng/tháng.
Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN