Hàng loạt cá nhân bị phạt do vi phạm công bố thông tin trên TTCK

Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành các quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với một loạt cá nhân.
 
Đối với bà Vũ Thị Thúy và bà Đầu Thị Huyền, mức phạt tiền đều là 22,5 triệu đồng do báo cáo không đúng thời hạn về kết quả thực hiện giao dịch.
Bà Vũ Thị Thúy – Thành viên Ban kiểm soát Đầu tư phát triển Cường Thuận IDICO (CTI) đã mua 1 triệu cổ phiếu CTI từ ngày 4-14/10/2019. Tuy nhiên đến ngày 31/10/2019, Sở giao dịch chứng khoán TP HCM (HoSE) mới nhận được báo cáo kết quả giao dịch của bà Vũ Thị Thúy.
Tương tự, bà Đầu Thị Huyền – Thành viên Ban kiểm soát Đầu tư phát triển Cường Thuận IDICO đã mua 1 triệu cổ phiếu CTI từ ngày 4-14/10/2019. Tuy nhiên đến ngày 30/10/2019, HoSE mới nhận được báo cáo kết quả giao dịch của bà Đầu Thị Huyền.
Hang loat ca nhan bi phat do vi pham cong bo thong tin tren TTCK
 
Bà Hà Thu Nga bị phạt 10 triệu đồng do giao dịch ngoài khoảng thời gian Sở giao dịch chứng khoán công bố thông tin và công bố thông tin không đúng thời hạn về kết quả thực hiện giao dịch theo quy định.
Bà Hà Thu Nga là người quản trị công ty kiêm Thư ký Hội đồng quản trị HACISCO (HAS) bán 11.200 cổ phiếu HAS ngày 22/4/2021 không đúng theo thông báo giao dịch Sở giao dịch chứng khoán đã công bố (từ ngày 27/4-15/5/2021) và công bố thông tin kết quả giao dịch ngày 26/5/2021, không đúng thời hạn theo quy định.
Ông Lê Khắc Hùng bị phạt 60 triệu đồng do không công bố thông tin về việc dự kiến giao dịch. Ông Lê Khắc Hùng là người liên quan của ông Tống Anh Linh – Kế toán trưởng của Tiên Sơn Thanh Hóa (AAT) bán 25.000 cổ phiếu AAT ngày 30/3/2021, bán 20.000 cổ phiếu AAT ngày 31/3/2021, bán 65.000 cổ phiếu AAT ngày 1/4/2021; nhưng không công bố thông tin trước khi thực hiện giao dịch.
Ông Nguyễn Miên Tiến chịu mức phạt tiền là 30 triệu đồng do công bố thông tin không đúng thời hạn khi không còn là cổ đông lớn.
Ngày 24/3/2021, ông Nguyễn Miên Tiến bán 10.000 cổ phiếu của Sành sứ thủy tinh Việt Nam (CGV), dẫn đến tỷ lệ nắm giữ sau giao dịch giảm xuống dưới ngưỡng 5% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của CGV (giảm từ 5% xuống còn 4,89%).
Tuy nhiên, ngày 8/4/2021, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội mới nhận được báo cáo khi không còn là cổ đông lớn của ông Nguyễn Miên Tiến.
Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN