Halcom Việt Nam vừa bị xử phạt 2 tỷ đồng do vi phạm về thuế

Cục Thuế TP. Hà Nội vừa có quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với CTCP Halcom Việt Nam (HID) với số tiền phạt và truy thu thuế hơn 2 tỷ đồng.

Theo quyết định xử phạt, về thuế giá trị gia tăng Halcom Việt Nam đã có hành vi chưa xuất hóa đơn và kê khai thiếu đối với hoạt động chuyển nhượng vốn, chưa phân bổ thuế giá trị gia tăng đầu vào được khẩu trừ cho doanh thu không chịu thuế giá trị gia tăng, sử dụng các hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ của các doanh nghiệp bỏ địa chỉ kinh doanh.

Ngoài ra, về thuế thu nhập doanh nghiệp, Công ty chưa hạch toán đúng các khoản chi phí trích lập dự phòng, sử dụng hóa đơn của doanh nghiệp bỏ địa chỉ kinh doanh.

Theo đó, Công ty bị phạt tiền vi phạm hành chính là hơn 280 triệu đồng. Nộp tiền thuế giá trị gia tăng phải bổ sung vào ngân sách nhà nước là hơn 763 triệu đồng. Tiền thuế thu nhập doanh nghiệp còn thiếu phải bổ sung là hơn 640 triệu đồng.

Halcom Viet Nam vua bi xu phat 2 ty dong do vi pham ve thue
 

Ngoài ra, Halcom Việt Nam cũng phải nộp tiền chậm nộp tiền thuế tính đến hết ngày 10/11/2020 là 358 triệu đồng. Halcom Việt Nam có nghĩa vụ tự tính và nộp số tiền chậm nộp tiền thuế kể từ ngày 11/11/2020 đến ngày nộp đủ số tiền thuế còn thiếu vào ngân sách nhà nước.

Tổng số tiền phạt và truy thu thuế theo như quyết định của Cục thuế TP. Hà Nội đối với Halcom Việt Nam là hơn 2 tỷ đồng.

Trên thị trường chứng khoán, hồi tháng 7 năm nay, Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM (HoSE) đã đưa chứng khoán HID của Công ty vào diện cảnh báo. Lý do là Halcom Việt Nam lỗ sau thuế 20,5 tỷ đồng căn cứ trên BCTC hợp nhất đã kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/03/2020.

Theo giải trình từ phía Halcom Việt Nam, khoản lỗ hơn 20 tỷ đồng là do không ghi nhận kết quả từ việc thoái vốn trên Báo cáo tài chính riêng của công ty mẹ.

Cụ thể, Halcom Việt Nam đã thu về một khoản lợi nhuận 30,5 tỷ đồng từ hoạt động thoái vốn tại CTCP Phong Điện Miền Trung. Do đó, theo quy định bù trừ, lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ sẽ có số dư để lại là 10 tỷ đồng chứ không phải lỗ.

Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN