HAGL lãi hơn 270 tỷ đồng quý 2, dự phòng đầu tư lớn vào HAGL Agrico

Lãi sau thuế của HAGL quý 2 đạt 273,3 tỷ đồng, gấp 3,5 lần cùng kỳ, trong đó lãi ròng chiếm 271,7 tỷ đồng.
 
 
 
Theo BCTC quý 2/2022,Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai (HAGL, HAG) ghi nhận doanh thu thuần đạt 1.233 tỷ đồng, gấp 2,2 lần so với cùng kỳ năm trước. Giá vốn hàng bán tăng 96,6% lên 961,7 tỷ đồng, biên lãi gộp được cải thiện từ 10,2% lên 22%.
Trong đó, doanh thu từ trái cây chiếm tỷ trọng 52% trong cơ cấu doanh thu với mức 643 tỷ đồng, tăng 223% so với quý 2/2021. Bán thịt heo đem về cho công ty 259 tỷ đồng doanh thu, tăng 36% so với cùng kỳ.
Doanh thu tài chính giảm 17,8% còn 106,4 tỷ đồng. Chi phí tài chính là 833,6 tỷ đồng, gấp 4,8 lần so với cùng kỳ do tập đoàn đã trích lập dự phòng khoản đầu tư vào nhóm HAGL Agrico (HNG) đồng thời lỗ chênh lệch tỷ giá cũng tăng cao.
HAGL lai hon 270 ty dong quy 2, du phong dau tu lon vao HAGL Agrico
 Ông Đoàn Nguyên Đức.
Tuy nhiên, chi phí quản lý doanh nghiệp âm 782,2 tỷ đồng do HAGL được hoàn nhập dự phòng lại 823,3 tỷ đồng.
Nhờ vậy, lãi sau thuế của HAGL quý này đạt 273,3 tỷ đồng, gấp 3,5 lần so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ là 271,7 tỷ đồng, cũng gấp 3,5 lần quý 2/2021. 
Lũy kế 6 tháng đầu năm, HAGL ghi nhận doanh thu thuần đạt 2.035 tỷ đồng, gấp 2,4 lần so với nửa đầu năm 2021. Lợi nhuận ròng đạt 521,8 tỷ đồng, gấp 28 lần so với cùng kỳ.
Cuối quý 2, tổng tài sản của tập đoàn đạt 19.254 tỷ đồng, tăng 4,5% so với đầu năm. Hàng tồn kho là 829,6 tỷ đồng, gấp đôi so với số con số đầu năm.
Nợ vay tài chính ở mức 9.020 tỷ đồng, gấp gần 2 lần vốn chủ sở hữu. Dư nợ trái phiếu là 6.440 tỷ đồng, trong đó khoản trái phiếu dài hạn là 5.146 tỷ, có 1.294 tỷ đồng đến hạn trả trong vòng một năm.
Khoản dư nợ ngân hàng cuối quý 2 là 2.461 tỷ đồng, gồm 815 tỷ đồng của Sacombank, VPBank 500 tỷ đồng, Eximbank 598 tỷ đồng, 294 tỷ đồng của TPBank và 254 tỷ đồng của Liên doanh Lào Việt.
Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN