HAGL dự kiến chi trả 600 tỷ đồng nợ gốc trái phiếu

Nguồn trả nợ lấy từ tiền thu nợ từ CTCP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HAGL Agrico, HNG) và nguồn thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh.
 
HĐQT CTCP Hoàng Anh Gia Lai (HAGL, HAG) vừa thông qua việc trả một phần nợ gốc trái phiếu có mã là HAGLBOND16.26 do công ty phát hành ngày 30/12/2016, với giá trị 605 tỷ đồng. Thời gian dự kiến chi trả trong vòng 10 ngày kể từ ngày 22/9.
Nguồn trả nợ lấy từ tiền thu nợ từ CTCP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HAGL Agrico, HNG) và nguồn thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh.
HAGL du kien chi tra 600 ty dong no goc trai phieu
 
Hồi tháng 8, HAGL đã thông qua việc ký kết thoả thuận cam kết với HAGL Agrico và Ngân hàng BIDV, cụ thể HAGL sẽ thực hiện tách bạch, giải chấp/giải trừ nghĩa vụ đối với toàn bộ tài sản thuộc sở hữu của nhóm HAGL Agrico ra khỏi nghĩa vụ trái phiếu HAGL 2016. Đồng thời, tài sản của HAGL chỉ đảm bảo cho nghĩa vụ đối với trái phiếu của công ty.
Tính đến 30/6, HAGL Agrico nợ HAGL 2.084 tỷ đồng, thời hạn thanh toán đến cuối năm sau, lãi suất bằng 0%.
Theo thuyết minh trên báo cáo tài chính soát xét, tại ngày 30/6, HAGL Agrico chưa thanh toán khoản vay quá hạn 998 tỷ đồng. Khoản nợ quá hạn này đã được gia hạn theo thỏa thuận lịch trả nợ mới với lần thanh toán tiếp theo vào ngày 30/9.
Còn liên quan về nguồn thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh, 8 tháng đầu năm, HAGL ghi nhận doanh thu đạt 2.708 tỷ đồng, bao gồm 779 tỷ đồng từ hoạt động chăn nuôi và 1.472 tỷ đồng từ cây ăn trái, còn ngành phụ trợ đóng góp 457 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế là 781 tỷ đồng.
Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN