HAGL đã tất toán 930 tỷ đồng trái phiếu cho HDBank

Nguồn tiền trả nợ HDBank là từ việc bán gần 80 triệu cổ phiếu HNG theo phương thức thỏa thuận từ ngày 7/5 đến ngày 5/6.
 
Hoàng Anh Gia Lai (HAGL, HAG) vừa công bố đã mua lại hơn 400 tỷ trái phiếu còn lại, hoàn tất trả trước hạn 930 tỷ đồng trái phiếu. Trước đó cuối tháng 5/2021, HAGL đã tiến hành mua lại 328 tỷ nợ trái phiếu.
Được biết, việc mua lại nợ trước hạn này đã được HAG thông qua tại Nghị quyết mới đây. Trái phiếu HAG mua lại trong lần này đều được phát hành vào ngày 29/12/2016, với trái chủ là Ngân hàng TMCP phát triển Tp.HCM (HDBank).
Trái chủ là HDBank theo Hợp đồng đặt mua và hoán đổi trái phiếu ký ngày 29/12/2016 giữa hai bên.
Nguồn tiền trả nợ HDBank là từ việc bán gần 80 triệu cổ phiếu HNG theo phương thức thỏa thuận từ ngày 7/5-5/6.
HAGL da tat toan 930 ty dong trai phieu cho HDBank
 
Về kinh doanh, quý 1/2021, doanh thu HAG giảm mạnh từ mức 836 tỷ xuống còn 284 tỷ đồng, lợi nhuận gộp tương ứng chỉ còn khoảng 52 tỷ - bằng 1/18 so với cùng kỳ năm 2020.
Ngược lại, doanh thu tài chính tăng gấp đôi lên 349 tỷ, trong đó phát sinh khoản lãi thanh lý đầu tư hơn 243 tỷ đồng. Khấu trừ chi phí, Công ty lỗ ròng hơn 58 tỷ đồng. Công ty đang lỗ luỹ lế 7.474 tỷ đồng.
Được biết từ quý 1/2021 HAG không còn hợp nhất chỉ số từ công ty nông nghiệp HAGL Agrico (HNG) – đơn vị đóng góp đến 70-80% doanh thu trước đó. Kết quả, chỉ số HAG có sự sụt giảm mạnh so với cùng kỳ.
Về nguồn vốn, tổng nợ vay cuối quý 1 là 8.708 tỷ đồng, giảm gần 9.400 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm sau khi không còn hợp nhất với HNG. Trong đó, tổng dư nợ trái phiếu là 7.210 tỷ đồng, bao gồm 6.729 tỷ đồng dư nợ trái phiếu dài hạn và 481 tỷ đồng trái phiếu dài hạn đến hạn trả trong vòng 1 năm.
Nguồn vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp là 4.744 tỷ đồng, giảm hơn 5.200 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm.
Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN