HAGL Agrico xin dời thời gian nộp báo cáo tài chính quý 4/2022 sang tháng 2

CTCP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HAGL Agrico, HNG) đã đề nghị UBCKNN gia hạn thời gian công bố thông tin BCTC quý 4/2022 và Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022.
 
 
HAGL Agrico cho biết Điểm c khoản 3 điều 11 Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính quy định: “Trường hợp tổ chức niêm yết cổ phiếu, công ty đại chúng quy mô lớn là công ty mẹ của tổ chức khác hoặc là đơn vị kế toán cấp trên có đơn vị kế toán trực thuộc tổ chức bộ máy kế toán riêng thì phải công bố báo cáo tài chính quý trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày kết thúc quý”.
Bên cạnh đó, khoản 4 điều 10 của Thông tư cũng nói rõ: “Công ty đại chúng phải công bố thông tin về báo cáo tình hình quản trị công ty theo mẫu quy định tại Phụ lục V ban hành kèm theo Thông tư này trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày kết thúc 6 tháng đầu năm và kết thúc năm dương lịch”.
Tuy nhiên theo HAGL Agrico, lịch nghỉ Tết Nguyên đán của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và ngày nghỉ thứ 7, Chủ nhật kéo dài từ 21/1/2023 – 29/1/2023.
Hơn nữa, công ty có nhiều công ty con tại Lào và Camphuchia dẫn đến các nghiệp vụ kế toán phức tạp trong quý 4/2022 nên cần nhiều thời gian hơn để tổng hợp số liệu, vì vậy công ty gặp nhiều khó khăn trong việc hoàn thành BCTC, báo cáo tình hình quản trị công ty và công bố thông tin đúng hạn.
Do đó, HAGL Agrico xin gia hạn 2 báo cáo trên chậm nhất đến ngày 10/2. 
HAGL Agrico xin doi thoi gian nop bao cao tai chinh quy 4/2022 sang thang 2
 HNG xin gia hạn thời gian nộp BCTC quý 4/2022.
Về tình hình kinh doanh, trong quý 3 vừa qua, doanh thu thuần của HNG đạt 191 tỷ đồng, giảm 50% so với cùng kỳ năm 2021. Trừ đi giá vốn hàng bán, HNG ghi nhận lỗ gộp 182 tỷ đồng, tăng 13 lần so với quý 3/2021.
Trong kỳ, doanh thu hoạt động tài chính của HNG giảm 71% về 6,1 tỷ đồng, trong khi chi phí tài chính tăng từ 82,1 tỷ đồng lên 223,3 tỷ đồng. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp đồng loạt giảm 91,9% và 9% về còn 6,1 tỷ đồng và 14,1 tỷ đồng.
Khấu trừ các khoản chi phí, HNG ghi nhận khoản lỗ sau thuế 415,8 tỷ đồng, tăng 129,3%.
Kết quả, lũy kế 9 tháng đầu năm doanh thu của HNG đạt 552,8 tỷ đồng, giảm 38% so với cùng kỳ và mới chỉ hoàn thành 32% kế hoạch lợi nhuận năm.
Lỗ trước thuế ở mức 1.113 tỷ đồng, tăng 138% so với cùng kỳ tuy nhiên vẫn thấp hơn nhiều so với khoản lỗ 2.713 dự kiến cho năm 2022 đề ra tại ĐHĐCĐ thường niên hồi tháng 4 vừa qua.
Giải trình về chênh lệch kinh doanh, lãnh đạo HNG cho biết nguyên nhân là do tình trạng thiếu hụt lao động tại Lào dẫn đến sản lượng thu hoạch giảm 35% so với cùng kỳ; bên cạnh đó, tuy không tăng so với quý 2/2022, nhưng giá mua phân bón tăng 200% và vật tư nông nghiệp cùng bao bì đóng gói tăng 60% so với quý 3/2021. Hơn nữa, cước phí vận chuyển cũng tăng 13% từ 2,246 USD/Con’t lên 2,533 USD/Con’t.
Một lý do khác được HNG đưa ra là tại ngày 30/9/2022, tỷ giá đồng LAK tại Lào tiếp tục mất giá 10% và 5% so với đồng USD và VND so với quý 2/2022, vì vậy căn cứ theo điều 69 Thông tư 200 về chênh lệch tỷ giá hối đoái và chuẩn mực kế toán số 25 về báo cáo tài chính hợp nhất, công ty hạch toán ghi nhận lỗ chênh lệch tỷ giá 141,7 tỷ đồng.
Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN