Gặp khó khi ông Đỗ Thành Nhân bị tạm giam, Angimex (AGM) xin lùi lịch trả lãi trái phiếu

Angimex cho biết với tình hình tài chính khó khăn hiện tại, công ty không đủ khả năng thanh toán lãi trái phiếu đúng hạn.
CTCP Xuất nhập khẩu An Giang (Angimex, AGM) vừa có thông báo gửi tới các trái chủ về kế hoạch thực hiện nghĩa vụ của gói trái phiếu mã AGMH2123001.
Theo đó, Angimex cho biết với tình hình tài chính khó khăn hiện tại, công ty không đủ khả năng thanh toán lãi trái phiếu đúng hạn.
Lý do được Angimex đưa ra là tình hình sản xuất kinh doanh của công ty bị đình trệ và gặp khó khăn từ tháng 4/2022 sau sự kiện ông Đỗ Thành Nhân.
Từ ngày 14/10 các cổ đông mới nhận chuyển nhượng cổ phần của công ty đang trong quá trình soát xét tình trạng tài chính và tình hình sản xuất kinh doanh.
Gap kho khi ong Do Thanh Nhan bi tam giam, Angimex (AGM) xin lui lich tra lai trai phieu
 AGM ngày càng lâm vào tình trạng khó khăn khi Chủ tịch bị bắt.
HĐQT mới tiếp nhận cần có thời gian lập các kế hoạch tài chính, vực lại hoạt động sản xuất kinh doanh một cách nhanh chóng trong đó có kế hoạch thực hiện nghĩa vụ của công ty với gói trái phiếu AGMH2123001.
Về kế hoạch thực hiện nghĩa vụ đối với gói trái phiếu trên, Angimex sẽ thực hiện thanh toán một phần lãi của trái phiếu theo lãi suất cố định (7%/năm) của kỳ trả lãi từ ngày 9/8/2022 đến ngày 9/11/2022. Kỳ lãi được thanh toán tương đương một tháng. Thời hạn thanh toán lãi chậm nhất vào ngày 17/11/2022.
Được biết, gói trái phiếu mã AGMH2123001 được phát hành vào ngày 9/11/2021, hoàn tất vào ngày 3/1/2022, thời hạn 2 năm, đáo hạn vào ngày 9/11/2023.
Lãi suất trái phiếu cố định là 7%/năm. Kỳ tính lãi là định kỳ 3 tháng/lần từ ngày phát hành. Angimex đã thực hiện được 3 kỳ trả lãi cho gói trái phiếu mã AGMH2123001.
Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN