GAB có ý cho ông Trịnh Văn Quyết và FLC nâng sở hữu không cần chào mua công khai

CTCP Đầu tư Khai khoáng và Quản lý tài sản FLC (GAB) vừa công bố tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
Trong tờ trình, GAB dự định sửa đổi phần Điều lệ công ty có liên quan tới Chủ tịch và Phó Chủ tịch HĐQT. Ngoài ra, Công ty dự định bổ sung 36 ngành nghề kinh doanh trong đó có các ngành liên quan đến trồng trọt, chăn nuôi, giáo dục, đào tạo…
Đáng chú ý, một nội dung quan trọng là GAB muốn trình cổ đông chấp thuận cho một số cổ đông lớn của công ty nhận chuyển nhượng cổ phiếu dẫn đến việc sở hữu đạt các mức theo quy định của pháp luật mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.
Cụ thể, hai cổ đông lớn được đề xuất có thể nhận chuyển nhượng mà không cần chào mua công khai là ông Trịnh Văn Quyết và Tập đoàn FLC.
GAB co y cho ong Trinh Van Quyet va FLC nang so huu khong can chao mua cong khai
 Ông Trịnh Văn Quyết.
Được biết, ông Trịnh Văn Quyết đang sở hữu 7,97% vốn GAB, Tập đoàn FLC hiện đang sở hữu 8,99% vốn GAB.
FLC GAB được thành lập ngày 20/5/2016, ban đầu có tên là CTCP Gạch Tuynel FLC - Đò lèn Hậu Lộc, sau đổi tên thành Công ty cổ phần GAB và hiện nay là Công ty cổ phần Đầu tư khai khoáng và Quản lý tài sản FLC.
Tập đoàn FLC cũng chính là cổ đông sáng lập góp 40 tỷ đồng trong tổng số vốn điều lệ ban đầu 50 tỷ đồng của GAB, tương đương tỷ lệ sở hữu 80%. Hiện nay GAB đã tăng vốn lên thành 138 tỷ đồng còn Tập đoàn FLC giảm sở hữu còn 12,4 tỷ đồng, tương đương 8,99%.
Trong một diễn biến khác, trong đầu tháng 3, CTCP Đầu tư và Khoáng sản FLC Stone (AMD) đã thông qua chủ trương nghiên cứu và lập phương án sáp nhập vào GAB. Trong thời gian gần đây, GAB cũng liên tục công bố thông tin về kế hoạch thực hiện các dự án lớn qui mô từ vài trăm tới vài nghìn tỷ đồng tại Bình Định, Quảng Ngãi và Bạc Liêu.
Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN