FPT sắp chi 1.100 tỷ đồng trả cổ tức đợt 1/2022

Với gần 1,1 tỷ cp đang lưu hành, FPT cần chi hơn 17 tỷ đồng để trả cổ tức cho cổ đông, thời gian thanh toán vào ngày 12/9.
Ngày 25/8, CTCP FPT (FPT) sẽ chốt danh sách cổ đông nhận tạm ứng cổ tức đợt 1/2022 bằng tiền, ngày giao dịch không hưởng quyền là 24/8.
Cụ thể, FPT sẽ trả cổ tức bằng tiền tỷ lệ 10% (1 cp được nhận 1.000 đồng). Với gần 1,1 tỷ cp đang lưu hành, FPT cần chi 1.100 tỷ đồng để trả cổ tức cho cổ đông. Thời gian thanh toán vào ngày 12/9.
Trước đó, ĐHĐCĐ thường niên 2022 của FPT đã thông qua mức chia cổ tức 20% bằng tiền mặt cho năm 2021, trong đó 10% đã được thực hiện trong năm 2021, còn lại 10% sẽ được chi trả sau khi được ĐHĐCĐ phê duyệt và dự kiến thực hiện trước khi kết thúc quý 3/2022.
FPT sap chi 1.100 ty dong tra co tuc dot 1/2022
 
Trước đó, FPT đã phát hành thêm 182,8 triệu cổ phiếu để trả cổ tức tương ứng với tỉ lệ thực hiện quyền là 20% (5:1) (cổ đông sở hữu 5 cổ phiếu sẽ nhận 1 cổ phiếu mới). Nguồn vốn phát hành là nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của công ty mẹ tại thời điểm 31/12/2021.
Lũy kế 6 tháng đầu năm 2022, FPT ghi nhận doanh thu 19.826 tỉ đồng, lợi nhuận trước thuế 3.637 tỉ đồng, lần lượt tăng 22,2% và 23,9% so với cùng kỳ năm ngoái, hoàn thành 46,7% kế hoạch doanh thu và 47,7% mục tiêu lợi nhuận đề ra cho cả năm 2022.
Riêng quý 2/2022, FPT đạt 10.096 tỷ đồng doanh thu, 1.858 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế; tăng lần lượt 16,8% và 20,7% so với cùng kỳ năm ngoái.
Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN