FLC: Hai thành viên Ban Kiểm soát xin từ nhiệm

Sau khi hai thành viên trên từ nhiệm, Ban Kiểm soát của FLC chỉ còn một thành viên là ông Nguyễn Đăng Vụ.
 
HĐQT Tập đoàn FLC (FLC) thông báo đã nhận đơn từ nhiệm chức vụ Thành viên Ban Kiểm soát Công ty của ông Nguyễn Chí Cương và bà Phan Thị Bích Phượng vì lý do cá nhân.
Theo đó, HĐQT sẽ trình đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm chức thành viên Ban Kiểm soát đối với ông Cương và bà Phượng tại cuộc họp gần nhất. Thời gian miễn nhiệm kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận.
Như vậy, sau khi hai thành viên trên từ nhiệm, Ban Kiểm soát của FLC chỉ còn một thành viên là ông Nguyễn Đăng Vụ.
FLC: Hai thanh vien Ban Kiem soat xin tu nhiem
 
Trước khi hai thành viên Ban Kiểm soát nói trên từ nhiệm, Tập đoàn FLC đã trải qua nhiều thay đổi lớn về nhân sự. Chủ tịch HĐQT Trịnh Văn Quyết bị khởi tố và bắt tạm giam vào ngày 29/3 về tội thao túng thị trường chứng khoán và che giấu thông tin trong hoạt động chứng khoán. Ngày 31/3, ông Đặng Tất Thắng được bầu làm Chủ tịch HĐQT của FLC thay ông Quyết.
Sau đó, bà Trịnh Thị Minh Huế - cán bộ kế toán, và bà Hương Trần Kiều Dung – Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT của FLC đã bị bắt với cáo buộc giúp sức ông Trịnh Văn Quyết thao túng thị trường chứng khoán.
Tại ĐHĐCĐ sắp tới, cổ đông Tập đoàn FLC sẽ cần bầu bổ sung các vị trí thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát để thay thế người bị bắt tạm giam và người xin từ nhiệm.
Tập đoàn FLC mới đây đã thông báo hủy danh sách cổ đông lập ngày 23/3 để tham dự đại hội cổ đông thường niên 2022, đồng thời gia hạn thời gian tổ chức đại hội đến hết tháng 6 theo quy định của Luật Doanh nghiệp.
Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN