FLC Faros có lãi 15 tỷ đồng trong quý 2, góp thêm 900 tỷ đồng vào Bamboo Airways

Kết thúc quý 2, CTCP Xây dựng FLC Faros (ROS) báo lãi ròng gần 15 tỷ đồng, cải thiện so với số lỗ 151 tỷ đồng năm trước.
 
 
Theo báo cáo hợp nhất quý 2, ROS ghi nhận doanh thu tăng mạnh trong quý 2, đạt hơn 605 tỷ đồng, gấp hơn 7 lần cùng kỳ. Công ty lãi gộp 37,5 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lỗ hơn 20 tỷ đồng.
Hoạt động tài chính cũng cải thiện so cùng kỳ với doanh thu tăng mạnh từ 300 triệu đồng lên gần 26 tỷ đồng, chủ yếu từ lãi cho vay. Trong khi đó, chi phí tài chính giảm 80%, về còn 20 tỷ đồng.
Kết thúc quý 2, ROS báo lãi ròng gần 15 tỷ đồng, cải thiện so với số lỗ 151 tỷ đồng năm trước.

Bán niên 2021, FLC Faros báo cáo doanh thu 1.028 tỷ, lợi nhuận sau thuế gần 33 tỷ; thực hiện lần lượt 35,4% và 71,7% kế hoạch cả năm. Bán hàng hóa mang về nhiều doanh thu nhất nhưng lợi nhuận gộp chỉ đạt chưa đầy 1 tỷ đồng. 

FLC Faros co lai 15 ty dong trong quy 2, gop them 900 ty dong vao Bamboo Airways
 
Trong nửa đầu năm, ROS đã góp thêm 900 tỷ đồng vào Bamboo Airways và 1.087 tỷ đồng vào CTCP Quản lý vốn và tài sản FLC Holding, làm khoản mục đầu tư góp vốn vào đơn vị khác của Công ty tăng lên mức gần 2.350 tỷ đồng.
Tổng tài sản của ROS vào cuối quý 2 gần 11.550 tỷ đồng, tăng 10% so với đầu năm. Phải thu khách hàng ngắn hạn gần gấp đôi đầu năm, ở mức gần 413 tỷ đồng.
Ở phần nợ phải trả, Công ty ghi nhận hơn 2.600 tỷ đồng tiền trả trước ngắn hạn của người mua, tăng gần 36% so với đầu năm. Trong đó, phần của CTCP Tập đoàn FLC chiếm gần 1.600 tỷ đồng.
Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN