FICO bị xử phạt vì không báo cáo tài liệu theo quy định

Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với CTCP Đầu tư Tài chính, Thương mại Dịch vụ FICO.

Theo quyết định xử phạt, FICO bị phạt tiền 85 triệu đồng vì đã có hành vi vi phạm hành chính: Không báo cáo theo quy định pháp luật.

Cụ thể, Công ty này đã không báo cáo UBCKNN các tài liệu: Giải trình ý kiến kiểm toán từ chối Báo cáo tài chính năm 2019; Nghị quyết, Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019.

Báo cáo UBCKNN không đúng thời hạn các tài liệu: Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán; Báo cáo thường niên năm 2019.

FICO bi xu phat vi khong bao cao tai lieu theo quy dinh
 

Vào tháng 11/2019, FICO cũng đã từng bị UBCKNN sờ gáy và phạt 85 triệu đồng với lỗi vi phạm tương tự khi Công ty không báo cáo UBCKNN đối với Báo cáo tài chính (BCTC) năm 2018 đã kiểm toán, Báo cáo thường niên năm 2018.

Công ty báo cáo UBCKNN không đúng thời hạn đối với BCTC năm 2017 đã kiểm toán, Báo cáo thường niên năm 2017, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN