EVNFinance lãi hơn 237 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm

EVF báo lãi sau thuế quý 3/2021 đạt 89 tỷ đồng, tăng 6% so với cùng kỳ năm 2020.
Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực (EVNFinance, EVF) vừa công bố kết quả kinh doanh quý 3/2021, với thu nhập lãi thuần của EVF đạt gần 220 tỷ đồng, tăng 24% so với quý 3/2020.
Lỗ thuần từ hoạt động dịch vụ là 5 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước lãi hơn 18,2 tỷ đồng. Theo đó tổng doanh thu hoạt động đạt 214,8 tỷ đồng, tăng 5,4% so với cùng kỳ năm trước.
Ở chiều ngược lại, chi phí hoạt động trong kỳ của công ty chiếm gần 61 tỷ đồng, giảm nhẹ 3%. Bên cạnh đó, chi phí dự phòng rủi ro tín dụng tăng tới 19% so với cùng kỳ, lên hơn 42 tỷ đồng.
EVNFinance lai hon 237 ty dong trong 9 thang dau nam
 Nguồn: EVF.
Khấu trừ chi phí, EVF báo lãi sau thuế quý 3/2021 đạt 89 tỷ đồng, tăng 6% so với cùng kỳ năm 2020.
Lũy kế 9 tháng đầu năm, tổng doanh thu hoạt động của EVF đạt gần 800 tỷ đồng, tăng 20% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế tăng 56% lên hơn 237 tỷ đồng.
Tính đến ngày 30/9, tổng tài sản của EVF đạt 31.907 tỷ đồng, tăng 11% so với đầu năm. Khoản tiền gửi và cho vay các tổ chức tín dụng khác đạt 12.240 tỷ đồng, tăng 48% so với đầu năm. Dư nợ cho vay khách hàng đạt 13.374 tỷ đồng, tăng 11% .
EVF có gần 12.399 tỷ đồng là tiền gửi và vay các tổ chức tín dụng khác, giảm 566 tỷ đồng so với đầu năm. Số dư tiền gửi của khách hàng tại EVF đạt 4.903 tỷ đồng, giảm 27%. 
Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN