Dư nợ margin giảm xuống còn 20.600 tỷ, SSI vẫn báo lãi ròng hơn 700 tỷ đồng quý 1

Dư nợ ký quỹ cuối quý của SSI đạt 20.619 tỷ đồng, ghi nhận giảm hơn 2.000 tỷ đồng so với đầu kỳ.  
 
Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1/2022 của CTCP Chứng khoán SSI (HoSE: SSI) ghi nhận doanh thu hợp nhất đạt 2.068 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 883,4 tỷ đồng, tăng lần lượt 36,2% và 66,6% so với cùng kỳ năm 2021.
Trong cơ cấu doanh thu, lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận qua lãi lỗ 625 tỷ đồng, tăng nhẹ so cùng kỳ. Nghiệp vụ môi giới chứng khoán đóng góp 599,5 tỷ đồng, tăng 37% so với cùng kỳ.
Tiếp theo là doanh thu từ dịch vụ cho vay ký quỹ và ứng trước tiền bán ghi nhận 566,4 tỷ đồng, cao gấp 2,3 lần so với cùng kỳ năm trước. 
Được biết, dư nợ ký quỹ cuối quý đạt 20.619 tỷ đồng, ghi nhận giảm hơn 2.000 tỷ đồng so với đầu kỳ.  
Theo SSI, do quy mô giao dịch của thị trường tăng mạnh so với cùng kỳ nên doanh thu môi giới của công ty tăng 163 tỷ đồng. Đồng thời, lãi từ các khoản cho vay và phải thu cũng tăng vọt 131% tương ứng mức tăng gần 321 tỷ đồng. 
Du no margin giam xuong con 20.600 ty, SSI van bao lai rong hon 700 ty dong quy 1
 
Sau khi trừ các loại chi phí, SSI đạt 883 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng vọt 67% so cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế cũng tăng tương ứng khi đạt 706 tỷ đồng.  
Năm 2022, SSI lên kế hoạch doanh thu 10.330 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 4.370 tỷ đồng. Như vậy, trong quý đầu năm, SSI đã thực hiện được 20% về doanh thu và lợi nhuận của cả năm.
Tại thời điểm 31/3/2022, SSI có tổng tài sản đạt 50.081,4 tỷ đồng, trong đó vốn chủ sở hữu ở mức 15.068 tỷ đồng.
Minh An

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN