DRH Holdings báo lãi giảm sốc 80% trong quý 3

Sau 9 tháng, DRH mới thực hiện được 1% kế hoạch doanh thu và gần 7% kế hoạch lợi nhuận năm.
CTCP DRH Holdings (DRH) công bố kết quả kinh doanh với doanh thu thuần quý 3 đạt gần 206 triệu đồng, giảm mạnh 96% so với cùng kỳ năm ngoái. Toàn bộ là doanh thu cung cấp dịch vụ, doanh nghiệp không ghi nhận doanh thu từ mảng bất động sản.
Kỳ này, DRH vẫn ghi nhận khoản lãi hơn 10 tỷ đồng và công ty liên kết. Bên cạnh đó, Công ty cỹng tiết giảm được chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp nhưng DRH Holdings chỉ lãi gần 1,6 tỷ đồng trong quý, giảm đến 80% so cùng kỳ.
Lũy kế 9 tháng, DRH Holdings mang về 9 tỷ đồng doanh thu và hơn 6 tỷ đồng lãi sau thuế, đều giảm mạnh lần lượt 85% và 83% so với cùng kỳ năm ngoái.
DRH Holdings bao lai giam soc 80% trong quy 3
 
Năm 2021, DRH Holdings đặt mục tiêu doanh thu 870 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 90 tỷ đồng. Theo đó, sau 9 tháng, DRH mới thực hiện được 1% kế hoạch doanh thu và gần 7% kế hoạch lợi nhuận năm.
Tính đến hết tháng 9, tổng tài sản đạt gần 2.578 tỷ đồng. Hàng tồn kho ghi nhận gần 866 tỷ đồng, toàn bộ là bất động sản dở dang.
Ngoài ra, giá trị đầu tư vào CTCP Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương (Bimico, KSB) tại ngày 30/9 được ghi nhận hơn 676 tỷ đồng, không thay đổi so với đầu năm.
Tính đến cuối kỳ, nợ phải trả của doanh nghiệp ở mức hơn 1.726 tỷ đồng, trong đó, tổng dư nợ đi vay gần 434 tỷ đồng. 
Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN