Doanh số trang sức của PNJ trong ngày Thần Tài tăng 39% so cùng kỳ

Trong tháng 2, doanh số trang sức của PNJ đạt mức tăng trưởng 39,3% đối với trang sức vào lễ Thần Tài (Mùng 8-10 âm lịch) so với lễ thần tài trong năm 2020.
Lũy kế đến tháng 2/2021, PNJ ghi nhận doanh thu thuần đạt 5.011 tỷ đồng (tăng 37,4% yoy) và LNST đạt 380 tỷ đồng (tăng 11,2% yoy) chủ yếu nhờ sự tăng trưởng của doanh thu bán lẻ và doanh thu vàng miếng.
Về tăng trưởng doanh thu theo kênh, doanh thu kênh lẻ lũy kế tăng 15,9% yoy. Trong tháng 2, PNJ đã có nhiều sản phẩm và hoạt động Marketing hướng đến khách hàng dành riêng cho dịp Valentine và ngày Thần tài.
Trong tháng 2, doanh số trang sức của PNJ đạt mức tăng trưởng 39,3% đối với trang sức vào lễ Thần Tài (Mùng 8-10 âm lịch) so với lễ thần tài trong năm 2020. Tỷ trọng doanh thu kênh lẻ đạt 52,0% có sự thay đổi so với cùng kỳ năm 2020.
Doanh so trang suc cua PNJ trong ngay Than Tai tang 39% so cung ky
 Nguồn: PNJ.
Doanh thu sỉ lũy kế tăng 17,1% yoy, tỷ trọng doanh thu kênh sỉ chiếm 12,9% trong cơ cấu doanh thu.
Doanh thu vàng miếng tăng 94,2% yoy trong 2 tháng đầu năm 2021, riêng trong dịp lễ Thần Tài 2021, doanh thu vàng miếng đạt mức tăng trưởng 72,8% so dịp lễ Thần Tài 2020. Tỷ trọng doanh thu vàng miếng tăng lên mức 31,5% trong cơ cấu doanh thu của công ty.
Biên lợi nhuận gộp lũy kế đạt 18,4% so với mức 22,1% cùng kỳ 2020 do sự dịch chuyển trong cơ cấu doanh thu của PNJ khi tỷ trọng vàng miếng gia tăng trong 2 tháng đầu năm do nhu cầu mua sắm cho các ngày lễ truyền thống như tết cổ truyền và ngày thần tài.
Tổng chi phí hoạt động 2 tháng đầu năm 2021 tăng 21,7% so với cùng kỳ 2020 khi các chương trình marketing, thúc đẩy doanh số bán hàng được đẩy mạnh.
Trong tháng 2, PNJ đã thực hiện nâng cấp một số cửa hàng PNJ Silver thành PNJ Gold. Số lượng cửa hàng tại thời điểm cuối tháng 2 của PNJ là 341 cửa hàng bao gồm: 307 CH PNJ Gold, 27 CH PNJ Silver, 3 CH CAO, 3 CH PNJ Art, 1 CH Style và 69 PNJ Watch theo mô hình S-i-S.
Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN