DIC Corp hoàn tất mua lại 1.600 tỷ đồng trái phiếu trước hạn

Như vậy, DIC Corp đã mua lại trước hạn tổng cộng 1.600 tỷ đồng trái phiếu trong số tổng dư nợ 3.417 tỷ đồng.
 
Ngày 17/11, Tổng công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp, DIG) công bố hoàn tất việc mua lại trước hạn hai lô trái phiếu phát hành năm 2021 và đáo hạn năm 2024.
Theo đó, ngày 10/11, DIC Corp hoàn tất mua lại 539 tỷ đồng trái phiếu trước hạn lô trái phiếu mã DIGH2124002, kỳ hạn 36 tháng, phát hành ngày 30/9/2021 và đáo hạn ngày 30/9/2024 với mệnh giá 1.000 tỷ đồng. Như vậy, khối lượng mã trái phiếu này hiện còn lại 461 tỷ đồng.
Với mã trái phiếu DIGH2124003, DIG hoàn tất mua lai 1.061 tỷ đồng trái phiếu trước hạn trong cùng ngày. Lô trái phiếu có kỳ hạn 36 tháng, phát hành ngày 26/11/2021 và đáo hạn ngày 26/11/2024 với mệnh giá 1.500 tỷ đồng. Tương đương giá trị còn lại của lô trái phiếu mã này là 439 tỷ đồng.
DIC Corp hoan tat mua lai 1.600 ty dong trai phieu truoc han
 DIG hoàn tất mua lại trái phiếu trước hạn.
Như vậy, DIC Corp đã mua lại trước hạn tổng cộng 1.600 tỷ đồng trái phiếu. Tại ngày 30/9/2022, Công ty thuyết minh có tổng dư nợ 3.417 tỷ đồng trái phiếu.
Công ty thuyết minh trái phiếu DIGH2124001 phát hành ngày 16/9/2021 với tổng mệnh giá 1.000 tỷ đồng, kỳ hạn 36 tháng và đáo hạn ngày 16/9/2024; trái phiếu DIGH2124002 phát hành ngày 30/9/2021 với tổng giá trị 1.000 tỷ đồng, kỳ hạn 36 tháng và đáo hạn ngày 30/9/2024; và lô trái phiếu DIGH2124003 phát hành ngày 26/11/2021 với tổng mệnh giá 1.500 tỷ đồng, thời hạn 36 tháng và đáo hạn ngày 26/11/2024.
Trong đó, lãi suất được áp dụng 2 kỳ 6 tháng đầu tiên là 11%/năm cho 3 lô trái phiếu, các kỳ sau được tính là 4,25% cộng với lãi suất tiền gửi khách hàng cá nhân 12 tháng tại Ngân hàng HDBank, nhưng không thấp hơn 10%/năm.
Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN