DIC Corp đặt mục tiêu lãi năm 2022 tăng 59%

Lợi nhuận trước thuế dự kiến đạt 1.910 tỷ đồng, tăng 59% so với ước thực hiện năm 2021. 
HĐQT Tổng CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp, DIG) vừa công bố Nghị quyết về việc thông qua các chỉ tiêu chính của Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh giai đoạn 2022 - 2025.
Năm 2022, DIC Corp đặt mục tiêu cả doanh thu doanh thu đạt 4.612 tỷ đồng, tăng trưởng 62% so với ước thực hiện năm 2021. Lợi nhuận trước thuế dự kiến đạt 1.910 tỷ đồng, tăng 59% so với ước thực hiện năm 2021. Tỷ lệ chia cổ tức dự kiến 20 - 25%.
Bên cạnh đó, Công ty dự kiến tăng vốn điều lệ lên khoảng 8.000 tỷ đồng trong năm 2022. Tổng vốn đầu tư phát triển gần 12.000 tỷ đồng.
DIC Corp dat muc tieu lai nam 2022 tang 59%
 
Ngoài ra, DIC Corp cũng lên kế hoạch cho giai đoạn 2022 - 2025 với tổng doanh thu ước đạt 39.700 tỷ đồng và tổng lợi nhuận trước thuế ước đạt 15.000 tỷ đồng. Đến năm 2025 vốn điều lệ của DIG sẽ đạt đến 14.000 tỷ đồng. Tổng vốn đầu tư phát triển 81.678 tỷ đồng.
Trong một báo cáo mới đây, Chứng khoán Rồng Việt (VDSC) ước tính doanh thu DIC Corp đạt 2.801 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 1.136 tỷ đồng, lần lượt tăng 13% và 60% so với cùng kỳ năm ngoái.
Các số liệu này được đưa ra trên cơ sở doanh nghiệp bàn giao các căn còn lại của Gateway (102 căn) và ghi nhận khoản lãi 1.100 tỷ đồng từ việc chuyển nhượng quỹ đất 31 ha tại dự án Đại Phước.
Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN