Đầu tư Điện lực 3 (PIC) báo lãi 6 tháng vượt 12% kế hoạch cả năm

Đầu tư Điện Lực 3 báo lãi 6 tháng gần 28 tỷ đồng, vượt 12% kế hoạch cả năm.
Báo cáo tài chính quý 2/2022 của CTCP Đầu tư Điện Lực 3 (HNX: PIC) ghi nhận doanh thu thuần tăng khá gấp 1,7 lần cùng kỳ khi đạt gần 34 tỷ đồng.
Giá vốn cũng tăng nhẹ lên 16 tỷ đồng nên lợi nhuận gộp đạt gần 18 tỷ đồng, gấp 2,7 lần cùng kỳ.
Sau khi trừ các loại chi phí, PIC đạt tới gần 12 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, gấp tới 9 lần cùng kỳ.
Lũy kế 6 tháng, doanh thu thuần của PIC đạt 70 tỷ đồng, tăng 25% so cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế gần 28 tỷ đồng, tăng 64% so cùng kỳ 2021. 
Năm 2022, PIC đặt mục tiêu tổng doanh thu 117 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế gần 25 tỷ đồng. Cổ tức dự kiến từ 7-8%.
Như vậy, trong 6 tháng, PIC đã thực hiện được 60% kế hoạch doanh thu và vượt tới 12% kế hoạch cả năm. 
Minh An

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN