Đất Xanh Services phát hành 53,7 triệu cổ phiếu để trả cổ tức và tăng vốn

Tổng số lượng cổ phiếu mà Đất Xanh Services sẽ phát hành theo 2 phương án này là hơn 53,7 triệu đơn vị. 
HĐQT CTCP Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh (Đất Xanh Services, DXS) vừa thông qua Nghị quyết về việc phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn và chi trả cổ tức năm 2020.
Về phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020, DXS sẽ phát hành trả cổ tức tối đa là khoảng 23,6 triệu cổ phiếu. Tỷ lệ thực hiện quyền tối đa là 1.000:66, tức là cứ 1.000 cổ phiếu hiện hữu sẽ được nhận thêm 66 cổ phiếu mới tại ngày chốt danh sách cổ đông.
Về phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần, DXS dự kiến phát hành tối đa 30.088.901 cổ phiếu. Tỷ lệ thực hiện quyền sẽ là tối đa 1000:84, tức là cứ 1.000 cổ phiếu hiện hữu sẽ được nhận thêm 84 cổ phiếu mới tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện.
Dat Xanh Services phat hanh 53,7 trieu co phieu de tra co tuc va tang von
 

Tổng số lượng cổ phiếu sẽ phát hành theo 2 phương án này là hơn 53,7 triệu đơn vị. Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông là 27/5.

DXS sẽ dùng nguồn vốn từ nguồn thặng dư vốn cổ phần lũy kế tính đến thời điểm 31/12/2020 trên báo cáo tài chính hợp nhất của công ty.
Sau hai đợt phát hành, vốn điều lệ của Đất Xanh Services dự kiến tăng từ 3.582 tỷ đồng lên 4.119 tỷ đồng.
Mới đây, DXS đã thông qua phương án chuyến nhượng toàn bộ phần vốn góp tại Công ty Cổ phần Dịch vụ và Đầu tư Đông Nam Bộ. Giá trị chuyển nhượng không thấp hơn giá trị đầu tư thuần còn lại trên báo cáo tài chính gần nhất tại thời điểm chuyển nhượng.
Được biết, DXS đang sở hữu hơn 19,7 triệu cổ phần tại Dịch vụ và Đầu tư Đông Nam Bộ, tương đương 70% vốn của công ty này.
Nếu hoàn tất chuyển nhượng, Dịch vụ và Đầu tư Đông Nam Bộ sẽ không còn là công ty con của DXS.
Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN