Đất Xanh bổ sung vào Đại hội phương án phát hành 300 triệu USD trái phiếu chuyển đổi

DXG sẽ bổ sung Tờ trình phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi quốc tế vào chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 trong tháng 4 tới đây.
HĐQT Tập đoàn Đất Xanh (DXG) vừa công bố Nghị quyết về việc phát hành trái phiếu chuyển đổi, giá trị 300 triệu USD cho đối tác chiến lược nước ngoài, kỳ hạn trái phiếu là 5 năm, không có tài sản đảm bảo.
Căn cứ tình hình thị trường chứng khoán tại thời điểm phát hành, giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị nghiên cứu và kiến nghị mức giá chuyển đổi cụ thể nhưng không thấp hơn 62.000 đồng/cp.
Nếu so với thị giá hiện tại của cổ phiếu DXG, mức giá chuyển đổi này đang cao hơn gần 32%.
Dat Xanh bo sung vao Dai hoi phuong an phat hanh 300 trieu USD trai phieu chuyen doi
 
Theo đó, DXG sẽ bổ sung Tờ trình phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi quốc tế vào chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 trong tháng 4 tới đây.
Tại Đại hội sắp tới, Đất Xanh dự kiến sẽ trình cổ đông thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2022 với doanh thu thuần hợp nhất 11.000 tỷ đồng, tăng 9% so với năm trước.
Mục tiêu lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 1.400 tỷ đồng, tăng gần 21% so với thực hiện năm 2021. Cổ tức năm 2022 dự kiến 20%.
Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN