Đạm Hà Bắc giải trình ra sao về ý kiến ngoại trừ của kiểm toán?

Tình hình tài chính chưa được cải thiện, các cơ chế tháo gỡ khó khăn chưa được giải quyết, chi phí lãi vay chiếm tỷ trọng lớn, do đó kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty vẫn còn thua lỗ.
Theo BCTC hợp nhất soát xét bán niên 2021, CTCP Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc (DHB) ghi nhận lỗ ròng hơn 414 tỷ đồng, nâng tổng lỗ lũy kế lên 5.162 tỷ đồng tính đến 30/6/2021.
Theo DHB, 6 tháng đầu năm 2021 giảm lỗ so với cùng kỳ nhờ thị trường phân bón có nhiều chuyển biến tích cực, giá Urê, NH3 thế giới và trong nước đều tăng cao so cùng kỳ, hàng hóa tiêu thụ tốt, doanh thu tăng trưởng mạnh.
Tuy nhiên, tình hình tài chính chưa được cải thiện, các cơ chế tháo gỡ khó khăn chưa được giải quyết, chi phí lãi vay chiếm tỷ trọng lớn, do đó kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty vẫn còn thua lỗ.
Đáng chú ý, kiểm toán còn đưa ra ý kiến nhấn mạnh về vấn đề tổng nợ ngắn hạn lớn hơn tài sản ngắn hạn là 5.601 tỷ đồng, lỗ lũy kế 5.162 tỷ đồng lớn hơn vốn chủ sở hữu 2.393 tỷ đồng. Các nội dung này cho thấy các yếu tố không chắc chắn trọng yếu có thể dẫn đến nghi ngờ đánh giá về khả năng hoạt động liên tục của Công ty.
Dam Ha Bac giai trinh ra sao ve y kien ngoai tru cua kiem toan?

Theo ý kiến ngoại trừ của kiểm toán, DHB ghi nhận nguyên giá và trích khấu hao tài sản cố định hình thành từ dự án Cải tạo, mở rộng Nhà máy phâm đạm Hà Bắc, theo Báo cáo quyết toán dự án hoàn thành do chủ đầu tư lập ngày 1/12/2017 chưa được phê duyệt của cấp có thẩm quyền.
Quá trình quyết toán dự án, chủ đầu tư và các nhà thầu chưa thống nhất được giá trị quyết toán các gói thầu số 8, 9, 10, 14 và hợp đồng tư vấn kiểm tra hồ sơ hoàn thành công trình xây dựng, dẫn đến phát sinh các khoản công nợ liên quan đến nhà thầu nước ngoài và các khoản công nợ khác.
Với các bằng chứng thu thập được và thủ tục thay thế khác, kiểm toán viên chưa đủ cơ sở để đưa ra tính hiện hữu và đầy đủ các khoản công nợ trên cũng như các khoản nợ tiềm tàng có thể phát sinh trong tương lai liên quan đến việc quyết toán của Công ty.
Giải trình cho vấn đề này, DHB cho biết, thực hiện chỉ đạo của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam về tiến độ quyết toán dự án hoàn thành xong năm 2017, ngày 1/7/2017, Công ty đã hoàn thiện Báo cáo quyết toán dự án hoàn thành Dự án cải tạo - mở rộng Nhà máy phân đạm Hà Bắc, trong đó hợp đồng EPC tự quyết toán.
Thời gian qua, Công ty vẫn tiếp tục phối hợp, đôn đốc nhà thầu để hoàn thiện hồ sơ quyết toán. Tuy nhiên, đến nay, 2 bên chưa thống nhất 1 số nội dung vướng mắc. Do vậy, đến nay, chưa quyết toán A-B hợp đồng EPC và chưa đủ cơ sở phê duyệt quyết toán dự án cũng như chưa xác nhận được với Nhà thầu các khoản công nợ liên quan.
Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN