Con trai Chủ tịch Lê Thanh Thuấn sắp ngồi 'ghế nóng' tại IDI

Ông Tuấn Anh là con trai ông Lê Thanh Thuấn - Chủ tịch HĐQT IDI đồng thời là thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc CTCP Tập đoàn Sao Mai (ASM).
CTCP Đầu tư và Phát triển Đa Quốc Gia I.D.I (IDI) vừa công bố tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2023 với kế hoạch lãi đi lùi mạnh so với năm trước.
Theo đó, IDI sẽ trình cổ đông kế hoạch kinh doanh năm 2023 với 8.133 tỷ đồng doanh thu thuần (tăng 3%), lợi nhuận sau thuế giảm 67% so với cùng kỳ về mức 186 tỷ đồng. Cổ tức năm 2023 dự kiến từ 5 – 10% bằng tiền hoặc cổ phiếu.
Con trai Chu tich Le Thanh Thuan sap ngoi 'ghe nong' tai IDI
 Chủ tịch IDI Lê Thanh Thuấn.
Ngoài ra, trong tài liệu gửi cổ đông còn có tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2024 là ông Lê Văn Chung. Đồng thời, thông qua danh sách ứng viên bầu thay thế vào HĐQT là ông Lê Tuấn Anh (sinh năm 1994). Ông Tuấn Anh dự kiến sẽ giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT thay ông Lê Văn Chung.
Ông Lê Văn Chung là Phó Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc IDI. Tính đến cuối năm 2022, ông Chung nắm giữ 148.787 cổ phiếu IDI, tương đương 0,07% vốn.
Còn ông Lê Tuấn Anh đang giữ chức Phó Tổng Giám đốc Sao Mai. Ông Tuấn Anh cũng là con trai ông Lê Thanh Thuấn – Chủ tịch HĐQT IDI (anh trai ông Chung) đồng thời là thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc CTCP Tập đoàn Sao Mai (ASM) - công ty mẹ của IDI.
Tính đến cuối năm 2022, ông Tuấn Anh không sở hữu cổ phần nào ở IDI. Còn tại Sao Mai, ông Tuấn nắm giữ hơn 37,9 triệu cổ phiếu ASM, tương đương 11,26% vốn. 
Hà Thảo

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN