Cổ phiếu VOS được HoSE chuyển từ diện bị kiểm soát sang cảnh báo

VOS được chuyển từ diện chứng khoán bị kiểm soát sang diện cảnh báo theo quy định tại điểm 4.2 Khoản 4 Điều 23 Quy chế niêm yết chứng khoán tại HoSE.
 
Ngày 21/3, Sở giao dịch Chứng khoán TP. HCM (HoSE) đã có quyết định chuyển cổ phiếu VOS của CTCP Vận tải biển Việt Nam (VOS) từ diện kiểm soát sang diện cảnh báo kể từ ngày 23/3.
HoSE cho biết nguyên nhân do lợi nhuận sau thuế Công ty mẹ VOS năm 2021 là 490,30 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến ngày 31/12/2021 là âm 420,58 tỷ đồng.
Do đó, VOS được chuyển từ diện chứng khoán bị kiểm soát sang diện cảnh báo theo quy định tại điểm 4.2 Khoản 4 Điều 23 Quy chế niêm yết chứng khoán tại HoSE.
Co phieu VOS duoc HoSE chuyen tu dien bi kiem soat sang canh bao
 
Trước đó, HoSE đã ban hành quyết định chuyển VOS từ diện cảnh báo sang diện kiểm soát kể từ ngày 13/04/2021 do lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến ngày 31/12/2019 là âm 733,93 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế trên báo cáo tài chính kiểm toán năm kế tiếp (năm 2020) của công ty là âm 187,25 tỷ đồng.
Việc chuyển từ lỗ 185,9 tỷ đồng trong năm 2020 sang có lãi 490,30 tỷ đồng trong năm 2021 chủ yếu đến từ việc VOS tiếp tục ký được hợp đồng với mức cước tương đối cao cho một số tàu khô và đưa ra giải pháp khai thác hiệu quả hai tàu container.
Bên cạnh đó, Công ty có áp dụng giải pháp để kiểm soát chi phí, đặc biệt là các chi phí lớn như sửa chữa, nhiên liệu, phụ tùng… cải thiện kết quả kinh doanh.
Ngoài ra, VOS tiếp tục triển khai có hiệu quả tái cơ cấu toàn diện, bao gồm tái cơ cấu tài chính, tái cơ cấu tổ chức và tái cơ cấu đội tàu nên đã góp phần cải thiện kết quả kinh doanh chung của Công ty.
Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN