Lỗ luỹ kế hơn 3.000 tỷ, cổ phiếu TTF có nguy cơ huỷ niêm yết bắt buộc

Nếu BCTC kiểm toán năm 2021 của CTCP Tập đoàn Kỹ nghệ gỗ Trường Thành (TTF) tiếp tục có vốn chủ sở hữu âm thì cổ phiếu TTF sẽ thuộc trường hợp hủy niêm yết bắt buộc.
Trên cơ sở TTF kinh doanh 6 tháng đầu năm 2021 có lãi nhưng Công ty đang lỗ lũy kế lớn, tương đương 97,8% vốn điều lệ và chưa khắc phục được tình trạng vốn chủ sở hữu âm. Do đó, HoSE tiếp tục duy trì diện kiểm soát đối với cổ phiếu TTF.
Nếu BCTC kiểm toán năm 2021 của Công ty có vốn chủ sở hữu là số âm thì cổ phiếu TTF sẽ thuộc trường hợp hủy niêm yết.
Trước đó, ngày 24/4/2019, HoSE đã ra ra quyết định chuyển cổ phiếu TTF từ diện cảnh báo sang diện kiểm soát kể từ ngày 6/5/2019 do lỗ lũy kế năm 2017 gần 1.407 tỷ đồng và lỗ ròng năm 2018 hơn 715 tỷ đồng.
Lo luy ke hon 3.000 ty, co phieu TTF co nguy co huy niem yet bat buoc
 
Được biết, lỗ lũy kế tại ngày 30/6/2021 là 3.042 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu âm 553 tỷ đồng. Ngoài ra, kiểm toán viên cũng đưa ra ý kiến nhấn mạnh về khả năng hoạt động liên tục của nhóm Công ty.
Theo đó, kiểm toán nhấn mạnh tổng nợ phải trả ngắn hạn lớn hơn so với tài sản ngắn hạn là hơn 1.316 tỷ đồng, cùng với khoản vay ngân hàng và bên thứ ba đã quá hạn thanh toán là hơn 124 tỷ đồng. Vì vậy, đơn vị kiểm toán cho rằng có lý do trọng yếu để nghi ngờ khả năng hoạt động liên tục của TTF.
Để khắc phục tình trạng âm vốn chủ sở hữu, ban lãnh đạo Gỗ Trường Thành đã trình và được cổ đông thông qua phương án phát hành 59,5 triệu cổ phiếu riêng lẻ và 40,5 triệu cổ phiếu hoán đổi nợ. Cổ phiếu phát hành trong cả 2 đợt đều có giá 10.000 đồng/cp và là loại cổ phiếu ưu đãi cổ tức (tỷ lệ 12%/năm và 6,5%/năm).
Doanh nghiệp cũng đã công bố Nghị quyết HĐQT triển khai phương án phát hành cùng danh sách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp tham gia đợt chào bán riêng lẻ từ cuối tháng 6. Tuy nhiên, đến nay doanh nghiệp chưa công bố thông tin liên quan.
Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN