Cổ phiếu lên đỉnh, PC1 sẽ phát hành 20% cổ phiếu thưởng và 3% cổ phiếu ESOP

PC1 vừa quyết định phát hành gần 44 triệu cổ phiếu để thưởng và ESOP trong bối cảnh thị giá cổ phiếu đang tăng cao.
CTCP Xây lắp Điện 1 (HoSE: PC1) thông báo sẽ phát hành 38,2 triệu cổ phiếu thưởng tỷ lệ 100:20 cho cổ đông từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2020 là 1.108 tỷ đồng. Ngày chốt danh sách của đợt phát hành cổ phiếu thưởng này là ngày 5/11.
Ngoài ra, PC1 cũng sẽ phát hành 5,7 triệu cổ phiếu (tương đương 3% số cổ phiếu đang lưu hành) theo chương trình ESOP. Số cổ phiếu ESOP này sẽ được bán cho các cán bộ - nhân viên chủ chốt và các giám đốc với giá 10.000 đồng/cổ phiếu với thời gian hạn chế giao dịch là 12 tháng. Cổ phiếu sẽ được phát hành sau khi PC1 hoàn nhận việc nhận tiền mặt từ người lao động vào ngày 10/11.
Trên thị trường, cổ phiếu PC1 đóng cửa phiên ngày 19/10 tại mức giá 38.900 đồng/cp, ghi nhận tăng mạnh hơn 57% chỉ trong vòng 3 tháng qua. Khối lượng giao dịch bình quân cũng khá cao với hơn 2 triệu đơn vị mỗi phiên.
Minh An

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN