Cổ phiếu KBC bị khối ngoại bán mạnh sau Đại hội bất thường

Tổng CT Phát triển Đô thị Kinh Bắc (KBC) đã tổ chức đại hội cổ đông (ĐHCĐ) bất thường vào ngày 10/2.
Cổ đông đã thông qua kế hoạch cho năm 2022 của KBC với tổng thu nhập (bao gồm doanh thu, thu nhập tài chính và thu nhập khác) đạt 9,8 nghìn tỷ đồng (+119% YoY) và LNST đạt 4,5 nghìn tỷ đồng (+371% YoY), cả 2 kế hoạch trên đều thấp hơn khoảng 36% so với dự báo.
VCSC cho rằng chênh lệch giữa dự báo LNST và kế hoạch của công ty chủ yếu do VCSC có quan điểm khả quan hơn đối với việc ghi nhận doanh số bán đất tại dự án Khu đô thị (KĐT) Tràng Cát (Hải Phòng).  
Cổ đông cũng đã thông qua phương án chia cổ tức cổ phiếu với tỷ lệ 3:1 (3 cổ phiếu được nhận 1 cổ phiếu), tương ứng 191,9 triệu cổ phiếu sẽ được phát hành cho đợt cổ tức này.
Co phieu KBC bi khoi ngoai ban manh sau Dai hoi bat thuong
 
Ngoài ra, kế hoạch phát hành riêng lẻ của KBC đã được cổ đông thông qua với số lượng tối đa là 150 triệu cổ phiếu (khoảng 26% tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành trước khi phát hành cổ tức cổ phiếu). Cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị (HĐQT) quyết định thời gian phát hành cụ thể trong năm 2022.
Ngoài ra, cổ đông đã bổ nhiệm thành viên HĐQT và ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2022-2027. HĐQT đã có 2 sự thay đổi nhân sự, trong khi BKS không thay đổi so với nhiệm kỳ trước.
2 thành viên HĐQT mới là ông Lê Hoàng Lân (thành viên HĐQT độc lập) và bà Đặng Nguyễn Quỳnh Anh (con gái của chủ tịch Đặng Thành Tâm) sẽ thay thế ông Phạm Phúc Hiếu và ông Nguyễn Vĩnh Thọ.
Trên thị trường, cổ phiếu KBC giao dịch sôi động trong sáng 11/2 với mức tăng hơn 2% lên mức 58.000 đồng/cp với khối lượng giao dịch lên hơn 7,3 triệu đơn vị, đáng nói cổ phiếu này bị khối ngoại bán ròng mạnh hơn 600.000 đơn vị. 
Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN