Cổ phiếu cuối cùng 'họ FLC' vào diện bị cảnh báo

Lý do HoSE đưa ra là AMD chậm nộp Báo cáo tài chính soát xét bán niên năm 2022 quá 15 ngày so với thời hạn quy định.
Theo thông báo của Sở Giao dịch chứng khoán TP HCM (HoSE) sáng 15/9, cổ phiếu AMD của của CTCP Đầu tư và Khoáng sản FLC STONE sẽ được đưa vào diện cảnh báo kể từ ngày 21/9.
Lý do HoSE đưa ra là AMD chậm nộp Báo cáo tài chính soát xét bán niên năm 2022 quá 15 ngày so với thời hạn quy định, thuộc trường hợp chứng khoán bị cảnh báo theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 37 Quy chế Niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết ban hành theo Quyết định số 17/QĐ-HĐTV ngày 31 tháng 03 năm 2022 của Hội đồng Thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam.
Co phieu cuoi cung 'ho FLC' vao dien bi canh bao
 AMD bị rơi vào diện cảnh báo.
Trước đó, ngày 9/9, AMD đã bị cắt margin do chậm nộp Báo cáo tài chính kiểm toán bán niên 2022 quá 5 ngày kể từ thời điểm hết hạn công bố (ngày 31/8/2022).
Hôm qua, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) cũng vừa đưa 2 mã khác nhà FLC là ART, KLF vào diện cảnh báo do các tổ chức niêm yết này đều chậm công bố báo cáo tài chính soát xét bán niên 2022 quá hạn 15 ngày.
Như vậy, tính tới thời điểm hiện tại, trong số 7 cổ phiếu của hệ sinh thái FLC thì ROS bị hủy niêm yết bắt buộc trên HoSE; FLC và HAI bị đình chỉ giao dịch; còn 4 mã là AMD, GAB, ART và KLF bị đưa vào diện cảnh báo.
Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN