Cổ đông Vietcombank sắp được nhận cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 8%

Thời gian tới, cổ đông Vietcombank sẽ được nhận cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 8%.
HĐQT Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank, VCB) đã ban hành Nghị quyết thông qua việc tăng vốn điều lệ bằng cách phát hành cổ phiếu để trả cổ tức từ nguồn lợi nhuận còn lại sau thuế, sau trích lập các quỹ và chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2019 theo phương án đã được ĐHĐCĐ thường niên 2021 thông qua.
Trước đó, ĐHĐCĐ 2021 của Vietcombank thông qua việc tăng vốn điều lệ lên trên 50.000 tỷ đồng thông qua 2 cấu phần.
Co dong Vietcombank sap duoc nhan co tuc bang co phieu ty le 8%
 
Trong tháng 9, Thủ tướng đã phê duyệt phương án đầu tư bổ sung vốn Nhà nước tại Vietcombank. Ngân hàng sẽ được bổ sung hơn 7.600 tỷ đồng theo tờ trình của Ngân hàng Nhà nước để duy trì tỷ lệ sở hữu của Nhà nước.
Vốn bổ sung từ nguồn cổ tức cho cổ đông Nhà nước, thông qua việc Vietcombank phát hành cổ phiếu để trả cổ tức từ phần lợi nhuận sau thuế còn lại của năm 2019 sau trích lập các quỹ, chi trả cổ tức bằng tiền mặt.
Ngân hàng Nhà nước đang sở hữu 74,8% vốn Vietcombank, đến cuối năm 2020.
Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN