Cổ đông NDX bị phạt 65 triệu đồng do giao dịch 'chui' cổ phiếu

Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành Quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với ông Tưởng Thành Tiến tổng số tiền 65 triệu đồng.
 
Cụ thể, ngày 13/1/2020, ông Tưởng Thành Tiến thực hiện giao dịch mua 8.000 cp của CTCP Xây lắp Phát triển Nhà Đà Nẵng (NDX), dẫn đến tỷ lệ sở hữu sau giao dịch tăng vượt ngưỡng 5% khối lượng cổ phiếu lưu hành và trở thành cổ đông lớn của NDX.
Ngày 28/7/2020, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội mới nhận được công bố thông tin về trở thành cổ đông lớn của ông Tiến. Do đó, ông Tiến bị xử phạt 30 triệu đồng do công bố thông tin không đúng hạn.
Co dong NDX bi phat 65 trieu dong do giao dich 'chui' co phieu
 
Bên cạnh đó, từ ngày 16/1-12/6/2020, ông Tưởng Thành Tiến thực hiện giao dịch mua 175.000 cp và bán 3.000 cổ phiếu NDX, liên tục thay đổi tỷ lệ cổ phiếu sở hữu qua các ngưỡng 1% số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết của NDX (tăng từ 5% lên 6%, 7% và 8%).
Tiếp đó, từ ngày 3-23/7/2020, ông Tiến mua 60.000 cổ phiếu và bán 81.000 cổ phiếu NDX, liên tục thay đổi tỷ lệ cổ phiếu sở hữu qua các ngưỡng 1% số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết của NDX (giảm từ 8% xuống 7%, tăng từ 7% lên 8%, rồi giảm từ 8% xuống 7%).
Tuy nhiên, ông Tiến không công bố thông tin khi có thay đổi tỷ lệ sở hữu qua các ngưỡng 1% số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết. Do đó, ông Tiến bị xử phạt số tiền 35 triệu đồng.
Tổng cộng 2 hành vi vi phạm trên, số tiền mà ông Tiến phải nộp phạt là 65 triệu đồng.
Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN